PROJEKT

Kursens övergripande mål är att ge kunskap i hur man arbetar med kulturprojekt vilket innefattar projektbeskrivning, idéutveckling, uppdatering, tidsplanering och slutpresentation.
Kursen ska ge en inblick i hur du kan strukturera arbetsprocessen, och ge en ökad kunskap om olika konstnärliga tekniker. Genom praktisk utövning, hoppas vi kunna stärka förmågan att gestalta ditt egna personliga uttryck.

Kursen ska också ge en vidgad bild av samtidskonsten, övning i förmågan till bildanalys och en orientering i olika konstteorier från olika delar av världen.

Efter genomförd kurs ska du:
·      ha teoretisk och praktisk kunskap om bildkonst och kunna uttrycka dig visuellt genom olika tekniker
·      ha kunskap om hur man driver och genomför ett eget konstnärligt projekt
·      ha utvecklat din förmåga att använda olika material och tekniker samt kunna välja och experimentera fritt bland dessa
·      med gruppens stöd och lärarnas pedagogiska vägledning ha inspirerats till att hitta din egen röst och ha blivit medveten om dina egna skapande styrkor och svagheter
·      ha utvecklat en egen bildanalytisk förmåga
·      kunna gestalta dina idéer visuellt med eget bildspråk och egen tolkning
·      ha presenterat egna konstverk offentligt i utställningsform eller liknande
·      att kunna koppla samhällsfrågor till konsten och kulturen

Antagning
Ansökan kompletteras med eget material i form av arbetsprover samt ett personligt brev där du presenterar dig själv, ditt motiv till att söka kursen, dina erfarenheter av visuellt skapande samt andra relevanta erfarenheter.
Kursens lärare bedömer ansökningarna utifrån konstnärlig originalitet, motivation och din möjlighet att tillgodogöra dig kursinnehållet samt genom en intervju.