FOLKBILDNING & KULTUR I SAMVERKAN

Flera  folkhögskolor och kulturinstitutioner i Göteborg samverkar för att få ett utbyte mellan varandra. Vi vill att fler deltar i kulturlivet!
Projektet syftar till:

  • Ett vidgat deltagande i kulturlivet.
  • En utveckling av kapaciteter i betydelsen bättre och bredare resursutnyttjande av kulturverksamheterna.
  • Ett ökat medskapande i betydelsen forma verksamheten av och med invånarna.
  • En utveckling av metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser.

I samverkan ingår sju folkhögskolor i Göteborgsområdet och fem kulturinstitutioner:
Folkhögskolorna, förutom vi är:  Mångkulturella Finska folkhögskolan, Göteborgs folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg, Hjälmareds Folkhögskola, Nordiska Folkhögskolan samt Wendelsbergs Folkhögskola

Kulturinstitutionerna är: Angereds Teater, Folkteatern, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Västarvet, Röda Stens Konsthall och Kultur i Väst.