BILD & FORM

För dig som vill prova på olika konstnärliga tekniker. Inga tidigare förkunskaper krävs.

Kursen ger kunskap om olika konstnärliga tekniker samt ger dig ökad förmåga att använda dig av dem. Kursen ska även ge en viss kunskap om konsthistoria och konstteorier från olika delar av världen.

Efter genomförd kurs ska du:
·      ha teoretisk och praktisk kunskap om bildkonst och kunna uttrycka dig visuellt genom olika tekniker
·      ha viss kunskap om konsthistorien från olika perioder och om samtidskonsten världen över
·      ha utvecklat din förmåga att använda olika material och tekniker samt kunna välja och experimentera fritt bland dessa
·      med gruppens stöd och lärarnas pedagogiska vägledning ha inspirerats till att hitta din egen röst och ha blivit medveten om dina egna skapande styrkor och svagheter
·      ha utvecklat en egen bildanalytisk förmåga
·      kunna gestalta dina idéer visuellt med eget bildspråk och egen tolkning
·      ha presenterat egna konstverk offentligt i utställningsform eller liknande
·      kunna koppla samhällsfrågor till konsten och kulturen

Distans 
De nätbaserade träffarna sker individuellt 1 gång varannan vecka via digital konferensplattform och sedan ses vi ”fysiskt”  6- 8 ggr under terminen. Närvaron är obligatorisk vid sammankomsterna.
Du erbjuds mellan träffarna också en arbetsplats i skolan och kan arbeta där utifrån behov.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, individuellt arbete samt praktiska handledningar genom något vi kallar ”Intensiva moment”.

Intensiva Moment: bildanalys, konsthistoria, teckning, måleri (akryl, olja, akvarell), workshops, inspirationsmoment, visuell kommunikation, studiebesök, utvärdering, utställning.