Studenternas rättigheter

Personalen har tillsammans med styrelsen för Folkhögskolan i Angereds arbetat fram och beslutat om dina rättigheter och skyldigheter som studerande. Alla folkhögskolor måste ha detta dokument, det har Folkbildningsrådet beslutat.
Studerandes rättigeheter gäller för dig som studerar på en kurs som pågår 15 dagar eller längre.
Innehållet behandlar i korthet: 

  • Tillgänglighet
  • Vilket stöd du kan få om du har någon funktionsnedsättning eller inte kan så bra svenska
  • Skolans drog-, alkohol- och tobakspolicy
  • Intyg, behörigheter och studieomdömen
  • Närvaroregler och rapportering till CSN
  • Försäkringar
  • Vad som gäller om du bryter mot våra regler
  • Hur du ska göra om det blir en konflikt mellan dig och skolan
  • Vilket inflytande du har som deltagare och dina rättigheter

ANMÄLAN
Om du är missnöjd med din situation på skolan ska du i första hand prata med dina klasslärare, i andra hand vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte anser dig ha blivit lyssnad på eller förstådd kan du anmäla ärendet till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.