HÅLLBAR KONST

Kursen introducerar kursdeltagaren för frågeställningar kring vad som kan vara hållbart inom konsten idag samt ger inblick i villkor, utmaningar och möjligheter för en konstnär i Sverige av idag som vill arbeta på ett hållbart sätt. Kursen vill genom seminarier, övningar, workshop och presentationer av olika konstnärer som kan sägas arbeta på ett hållbart sätt ge deltagarna ett hållbart perspektiv.
Deltagarna har tillgång till datorer i skolans lokaler. Deltagarna har även tillgång till digitalkamera, videokamera och läsplattor när det gäller att dokumentera och utveckla sina egna arbeten.

Kursmål
Kursens övergripande mål är att inspirera dig att utveckla ett hållbart tänk och en praktik för det visuella skapandet. Kursen riktar sig särskilt till dig som bor eller har en bakgrund i Angered eller i områden med liknande socioekonomiska villkor.
Efter genomförd kurs ska du:
·       ha fått en introduktion i hur hållbar konst kan se ut i ett globalt perspektiv
·       ha utvecklat din egen konstnärliga process i en hållbar riktning
·       ha utvecklat en förmåga att arbeta med olika hållbara material
·       ha utvecklat hållbara visuella idéer med hjälp av den individuella handledningen
·       ha presenterat resultaten från kursen i en offentlig utställning eller liknande sammanhang.
·       ha uppnått en medvetenhet och kunna problematisera kring begreppet hållbarhet inom konsten

Distanskurs med träffar var 3:e vecka under 1 termin.

Mellan träffarna får du uppgifter löpande av lärarna och du kommunicerar med dem på distans. De nätbaserade träffarna sker 1 gång varannan vecka via en digital konferensplattform. Vi ses på gemensamma träffar sammanlagt 7 gånger under terminen då du individuellt redovisar dina uppgifter. Du som kan/vill erbjuds också en arbetsplats i skolan där du kan arbeta. Kursen är CSN berättigad. Ni är 5 deltagare i kursen.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, praktisk handledning, övningar, studiebesök och individuellt arbete.