Kategori: Kurser

PROJEKT

Kursens övergripande mål är att ge kunskap i hur man arbetar med kulturprojekt vilket innefattar projektbeskrivning, idéutveckling, uppdatering, tidsplanering och slutpresentation. Kursen ska ge en inblick i hur du kan

BILD & FORM

För dig som vill prova på olika konstnärliga tekniker. Inga tidigare förkunskaper krävs. Kursen ger kunskap om olika konstnärliga tekniker samt ger dig ökad förmåga att använda dig av dem. Kursen ska