Policys för Folkhögskolan i Angered

OM FOLKHÖGSKOLAN I ANGERED

Vi vill vara en motkraft till ojämlikhet, kommersialism och passivitet. Vi arbetar med kurser, försöker driva opinion och samverkar med föreningar i Angered i nordöstra Göteborg.

Haliima Abdi, Adriana Aires, Cecilia Arcini, Victoria Trygg, Gunnar Westerling (ordf), Anna Nelson, Lars Gustafsson, Mirella Pejcic, Göran Byhlin (personalrepr) Haliima Abdi, Adriana Aires, Cecilia Arcini, Victoria Trygg, Gunnar Westerling (ordf), Anna Nelson, Lars Gustafsson, Mirella Pejcic, Göran Byhlin (personalrepr)

Vi vill inspirera till kritiskt tänkande, samhällsengagemang och internationell solidaritet. Vi öppnar dörrar till utbildning och arbete genom ämnesövergripande studier och kurser i estetiska ämnen.
På våra kurser har du möjlighet att få grundskole- eller gymnasiebehörighet – eller bara studera för att det är kul!

Folkhögskoleföreningen i Angered

Verksamheten genomsyras av arbetarrörelsens värderingar och ett stort samhällsengagemang som grundar sig på begrepp som demokrati, solidaritet, jämlikhet och rättvisa. 
Folkhögskolan i Angered drivs av Folkhögskoleföreningen i Angered som är en ideell förening.

Folkhögskolan har för närvarande drygt 400 studerande och erbjuder kurser i Hammarkullen, Hjällbo och Angered. 
Skolans största enhet finns i Hammarkullen. Där finns allmänna behörighetsgivande kurser på grund- och gymnasienivå, Sfi på B, C och D-nivå samt etableringskurser.
I Angereds Centrum erbjuder vi också förberedande musikutbildning, konstkurs, skrivarkurs och skådespelarkurs, några av dessa i samarbete med Göteborgs Universitet.