SVENSKA FRÅN DAG ETT

 Är du asylsökande?

Kursen Svenska från dag 1 är för dig som är asylsökande.

 • Allt du behöver för att få läsa svenska är ett giltigt LMA-kort från Migrationsverket.
 • Kursen är gratis.
 • Du kan få spårvagnskort.

 

 • Kursens plats: Lövgärdet centrum
 • Start: Löpande

 
Ring:

 • Svenska: 031-331 99 02
 • Arabiska: 073-733 34 44
 • Somaliska: 070-148 60 73
   

Ring eller besök oss idag!

 • Hammarkulletorget 61 eller Bredfjällsgatan 60 

ASYLUMSEEKER?

Folkhögskolan in Angered are providing the course Swedish from Day One – a course in everyday Swedish.
Learn the basics of the Swedish language and be able to communicate in everyday situations. 

 • You need a valid LMA card from Migrationsverket.
 • The course is free of costs for the participant.
 • You can get a tram card.
 • Course location: Lövgärdet center
 • Start: Running


Ring

 • Svenska: 031-331 99 02
 • Arabic: 073-733 34 44
 • Somali: 070-148 60 73

Call or visit us today!

 • Hammarkulletorget 61 or Bredfjällsgatan 60