SMF

(SMF=Studiemotiverande folkhögskolekurs)
-En möjlighet för dig som vill ge studierna en ny chans.
 

 • Kursinnehåll: Du kommer att studera datakunskap, studieteknik, samhällskunskap, livskunskap, musik och hälsa. Dessutom kommer du att läsa matematik, svenska/ svenska som andraspråk / sfi och engelska på din nivå. I kursen ingår även studie- och yrkesvägledning.
 • När: Start 4 november 2019 (därefter kontinuerlig antagning i mån av plats). Kursen är tre månader lång.
 • Var: Folkhögskolan i Angered, Hammarkulletorget 61.
 • Vem kan söka: Du som är mellan 16-100 år, på sfi/sva grund-nivå språkligt och inskriven på Arbetsförmedlingen.
 • Efter: Om du trivs och sköter din SMF-kurs så kan du fortsätta på allmän kurs grundskole- eller gymnasienivå. Om du vill fortsätta läsa SFI på vår skola så ska vi försöka hjälpa dig med det. Du kan också göra något helt annat eller söka någon annan skola. Du kommer få stöd i att göra en plan för vad du vill göra efter kursen.
 
 • Kurstid: 13 veckor. 
 • Ekonomi: Arbetsförmedlingen kan informera om ersättning.
 • Kostnader: Skolan står för alla kostnader som berör kursen. 
 • Resor: Skolan bekostar buss-/spårvagnskort (upp till 2000 kr). 
 • Ansökan: Du anmäler ditt intresse till din arbetsförmedlare. Intresseanmälan kan även göras direkt till vår skola, men du måste ändå vara inskriven / skriva in dig på Arbetsförmedlingen.


 
 • Om: Att studera på folkhögskola skiljer sig från att studera på gymnasieskolan och Komvux. Även på folkhögskola kan du studera på grundskole- eller gymnasienivå men till skillnad från gymnasieskolan eller Komvux så har du stor möjlighet att påverka din utbildning själv. Kunskap mäts inte genom att skriva prov utan genom diskussioner och redovisningar. Arbetsförmedlingen samarbetar med folkhögskolor för att informera arbetssökande som saknar behörighet från grundskolan eller gymnasieskolan om möjlighet att studera i en skolform som kanske passar dig bättre än traditionell grund- eller gymnasieutbildning.