SFI

loading...

Studera SFI i Hammarkullen & Hjällbo!  

Vi har lokaler på Hjällbotorget, bredvid apotketet, och på Hammarkulletorget.
Lektioner dagtid kl 9-12 

Du kan studera på olika nivåer: SFI på B, C eller D- nivå och vi tar emot sökande med studieväg 1, 2 & 3. Målet är att du ska lära dig en funktionell svenska så att du klarar dig bra i vardagsliv och arbetsliv.


Jag tycker det är bra att det går att läsa vidare här. När jag är färdig med SFI studierna vill jag fortsätta att läsa Allmän kurs på grundnivå och sedan få gymnasiebehörighet.
När vi studerar svenska, SFI, sitter ingen ensam. Vi hjälper varandra och arbetar i grupp ofta. Vi lär oss bättre för vi översätter våra modersmål hela tiden till svenska när vi pratar, skriver och kommunicerar med varandra. 

Said Alamin, om att få bra kunskaper i svenska.
Nermina Palavrtic, läser SFI D i Hjällbo. Nermina Palavrtic, läser SFI D i Hjällbo.

“ Jag vet de som behöver tolk fastän de har läst Sfi. På folkhögskolan känner jag mig trygg i att jag verkligen kan, när jag är färdig, och att jag verkligen ligger på rätt nivå." 

På vår folkhögskola erbjuder vi dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska möjlighet att studera svenska för invandrare; SFI. Du studerar på skolan från kl 9 till kl 12 sammanlagt 15 timmar per vecka och du bör dessutom studera hemma ytterligare 15 timmar per vecka. 

När Du är klar med D-nivån har du möjlighet att fortsätta studera på grundnivå Allmän kurs, vilket gör det möjligt för dig att söka till högre studier.  
Vi läser olika böcker t.ex. "På spåret" och "Omvärldskunskap".  När du har uppnått kunskapsnivån får du göra nationellt prov i SFI.

Sfi på Hammarkulletorget 61:

Sfi i vår lokal i Hjällbotorget, bredvid apoteket (Bergsgårdsgärdet 89):