SPRÅK & SAMHÄLLE

ALLMÄN KURS PÅ GRUNDNIVÅ

Kursen vänder sig till dig som behöver studera svenska (Sva G) och andra ämnen på grundnivå. Här har vi ett extra fokus på språkutveckling genom tematiska studier kopplat till skolans samhällsprofil. Kursen förbereder dig för vidare studier. 

Du kommer att läsa in grundbehörigheterna i svenska, samhällskunskap, matematik och engelska. Om du redan är klar med matematik och/eller engelska på grundnivå kan du påbörja studier i dessa ämnen på gymnasienivå. I temastudierna ingår även ämnen som naturkunskap, historia och religionskunskap.  

Fartun Ahmad, Språk & Samhälle, läs mer här Fartun Ahmad, Språk & Samhälle, läs mer här

Ofta studerar vi i Tema, då vi läser olika ämnen samtidigt. Ett tema kan handla om till exempel politik, demokrati, mat, miljö eller hälsa. Studiebesök och utflykter är vanligt.

Som vuxenstuderande på folkhögskola har du stora möjligheter att påverka och ta ansvar för dina studier. Genom att samarbeta i olika grupper lär du av och med dina kurskamrater. Deltagare och lärare planerar delar av kursen tillsammans.

Studierna kan ge grundskolekompetens och behörighet att studera vidare på kurser och yrkesutbildningar på gymnasienivå. Du får då intyg på dina kunskaper i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska.

LÄSÅRET 2019/20  
Höstterminen 2019: 14 aug- 17 dec
Höstlov v. 44

Vårterminen 2020: 9 jan - 3 jun
Februarilov v.  7 (10-14/2)
Påsklov v.15  (6-13/4)

Materialavgift
500 kr/termin 

Hitta hit: