DISTANS ALLMÄN KURS GYMNASIENIVÅ 

Samhälle Distans: SamDis

Här läser vi allmän kurs på distans. Vi använder Google classroom, har ett antal fysiska träffar per termin och arbetar i små basgrupper med lärarstöd. Vi arbetar ämnesintegrerat även i denna kurs.

Kursen riktar sig till dig som:

 • är klar med alla ämnen i grundskolan
 • är van vid datorer och att arbeta digitalt
 • har viss studievana och vana vid att arbeta i grupp
 • vill göra klart din gymnasiebehörighet 
Studierna kan ge grundläggande behörighet till studier på universitet eller yrkeshögskola. 
 
Kursen fokuserar på samhällsfrågor och möjligheterna vi har att påverka och engagera oss globalt och lokalt. Vi vill inspirera till engagemang i föreningar, folkrörelser och politiska organisationer. 

Grundläggande behörigheter:

 • Svenska/ Svenska som andraspråk  1, 2, 3
 • Engelska 5, 6
 • Matematik 1b 
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Kurstider:
Vårterminen 2021: 11 januari- 4 juni
Höstterminen 2020: 13 augusti - 16 dec
Studietakt:
Heltid 100%

Studietid:

2-3 år

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri, men du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial som kursen kräver. Skolan tar ut en obligatorisk materialavgift för kursen på 500 kr.

Studieform:
Studierna sker tematiskt och redovisas bland annat genom textinlämningar i olika former, chattinlägg, samt text eller pod från grupparbeten. Distansstudier ställer höga krav på självdisciplin, motivation och självständighet. 

Du studerar via nätet och behöver därför ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, webbkamera samt hörlurar och mikrofon. Studierna kräver att du ska kunna vara uppkopplad varje dag, fem dagar i veckan. 

Vi arbetar med Google Suites och digitala läroböcker. 

Studiefinansiering:
Kursen berättigar till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för information och hjälp.
 
Antagning:
För att bli antagen saknar du högskolebehörighet. 
Vi tar hänsyn till om du har ett behov av flexibla distansstudier såsom om du har småbarn hemma, deltidsarbete eller liknande. 
Om du inte blir antagen står du kvar som reserv, det betyder att du kan bli antagen om någon avbryter sina studier under de första veckorna. 
 
OBS: Din ansökan är inte automatiskt med i framtida antagningar, du måste skicka in en ny ansökan för varje ny termin och då görs en ny antagningsprocess. 

Kontaktpersoner:
Om du funderar på distansstudier får du gärna kontakta oss eller besöka oss:

SVA och Tema:
Elin Forsgren
elin.forsgren@angeredfhsk.se

Matematik:  
Eva Simmons    
eva.simmons@angeredfhsk.se                       

Engelska: 

Ann Malmberg                                

ann.malmberg@angeredfhsk.se