ANGEREDS TEATERSKOLA

För dig som vill utveckla dig som skådespelare!

Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs, där målet är att din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen under två terminer. Vi arbetar i sceniska och ibland filmiska projekt under handledning. Kursen utmynnar i en offentlig produktion.

Teater bygger på samarbete och vi lägger stort fokus på din kreativitet och samspel med dina klasskamrater. Under handledning av professionella lärare arbetar du i olika sceniska och filmiska block med grundläggande träning i improvisation och gestaltning. Kursen görs i samarbete med Angereds Teater.

Efter genomförd kurs ska deltagaren ha utvecklat sin:

 • förmåga att ge och ta emot impulser, bejaka
 • förmåga att observera och fantisera
 • medvetenhet om sin kropps och rösts möjligheter och uttryckspotential
 • förmåga att göra en rollanalys: att driva inre/yttre hinder, vilja, medel och aktion
 • förmåga att kunna gestalta utifrån manus och regi
 • förmåga att uttrycka sitt personliga sceniska uttryck som skådespelare
 • att utveckla och fördjupa förmågan till fysisk gestaltning i scenkonst
 • förmåga att diskutera och analysera sin egen och andras skapandeprocess
 • förståelse för motspelarens och ensemblens betydelse
 • kunskap om teaterns historia och funktion i samhället
 • kunskap om olika sceniska framställningsprocesser
 • förståelse för hur hen kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen

Antagning

 • Fyll i den digitala ansökan, senast 15 maj.
 • Därefter får du en kallelse/instruktioner till våra digitala arbetsprover. 


Hur bedömer vi din förmåga att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet? 
Vi tittar bland annat på:

 • hur din förmåga att fysiskt gestalta ser ut
 • hur din lust till kommunikation ser ut
 • hur din förmåga att göra en text till din ser ut


Övrigt

 • Från 18 år och uppåt.
 • Eftersom teater innebär textarbete behöver du ha Svenska Grund för att du ska kunna ta till dig studierna. 
 • Du behöver inte ha fullständig gymnasiebehörighet.(Du får företräde till folkhögskolans gymnasiekurser om du vill läsa upp allmänna ämnen).
 • Kursen är studiemedelsberättigad

LÄSÅRSTIDER

Höstterminen 2021: 
16 aug- 17 dec (höstlov vecka 44)
Vårterminen 2022: 10 jan - 3 jun (februarilov vecka 7, påsklov vecka 15)
Materialavgift
600 kronor/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.

Fortesa Hoti om studierna Angereds Teaterskola!
Varför valde Ali Jalal att gå på Angereds Teaterskola?
Rasha Khoury berättar om vad som var bäst med Angereds Teaterskola!
loading...

Angereds Teaterskola görs även i samverkan med Skådespelar
programmet vid högskolan för scen och musik. 
Vi samarbetar även med Valand Filmisk Gestaltning, i vårt filmblock.
Vi bjuder också in gästpedagoger och gör många studiebesök.