ANGEREDS TEATERSKOLA

För dig som vill utveckla dig som skådespelare!

Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs där målet är att din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen under två terminer.

Teater bygger på samarbete och vi lägger stort fokus på din kreativitet och samspel med dina klasskamrater. Under handledning av professionella lärare arbetar du i olika block med grundläggande träning i improvisation, scenisk/filmisk/fysisk gestaltning samt i projekt. På våren medverkar du i en offentlig produktion på Angereds Teater. Kursen görs i samarbete med Angereds Teater. 
Efter genomförd kurs ska deltagaren ha utvecklat sin:

 • förmåga att ge och ta emot impulser, bejaka
 • förmåga att observera och fantisera
 • medvetenhet om sin kropps och rösts möjligheter och uttryckspotential
 • förmåga att göra en rollanalys: att driva inre/yttre hinder, vilja, medel och aktion
 • förmåga att kunna gestalta utifrån manus och regi
 • förmåga att uttrycka sitt personliga sceniska uttryck som skådespelare
 • att utveckla och fördjupa förmågan till fysisk gestaltning i scenkonst
 • förmåga att diskutera och analysera sin egen och andras skapandeprocess
 • förmåga till självinsikt och ett vidgat intresse för sceniskt arbete
 • förståelse för motspelarens och ensemblens betydelse
 • kunskap om teaterns historia och funktion i samhället
 • kunskap om olika sceniska framställningsprocesser
 •  förståelse för hur den kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen

Antagning

Fyll i den digitala ansökan, senast 15 maj. Därefter får du kallelse om när/hur våra arbetsprover kommer att vara 24-25 maj 2021. Där kommer vi att bedöma din förmåga att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet. Vi tittar bland annat på hur din förmåga att fysiskt gestalta ser ut, hur din lust till kommunikation och förmåga att ta instruktioner och göra en text till din, ser ut. 
Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20. Eftersom teater innebär textarbete behöver du ha Svenska Grund för att du ska kunna ta till dig studierna. Vi riktar oss till dig som har ett intresse för skådespeleri eller vill bli stärkt i ditt fortsatta skådespeleri. 

Läsårstider 2021/22
ht 2021: 16 aug- 17 dec (höstlov v. 44)
vt 2022: 10 jan - 3 jun (feb.lov v. 7, påsklov v. 15)
(vt 2021: 11 jan- 4 juni)
Materialavgift
600 kr/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.

Fortesa Hoti om studierna Angereds Teaterskola!
Varför valde Ali Jalal att gå på Angereds Teaterskola?
Rasha Khoury berättar om vad som var bäst med Angereds Teaterskola!

Huvudlärare på Angereds Teaterskola är Jakob Tamm, utbildad till skådespelare vid Drama Centre London. Som skådespelare har han arbetat på bland andra Göteborgs Stadsteater, Stockholms Stadsteater och Riksteatern. Sedan 2013 har Jakob också undervisat i scenframställning, bl.a. som huvudlärareSkara Skolscen.
 

IMG_0391

Mina Nadolski Friberg, lärare främst teaterteori utbildad bl.a vid Göteborgs Universitet, drama & litteratur-vetenskap 3 år, YH kulturprojektledning 2 år, samt Philippe Gaulier, London, skådespelarutb, har arbetat tidigare vid bl.a. Göteborgs Stadsteater och Balettakademin. 

Soledad Howe är dansare, koreograf och pedagog inom scenkonst och performance, samt konstnärlig ledare för konstkollektivet MOLD. Soledad har sedan 2009 arbetat som koreograf med regissören Suzanne Osten. Hon har tidigare bl a arbetat på Backa Teater, Dramaten, Göteborgs Stadsteater, Hagateatern, Teater Trixter, Unga Klara, Göteborgsoperan, Danskompaniet Spinn och Skånes Dansteater. 

_KG04967_1

Fredrika Byman Moberg är dansare, skådespelare, koreograf och pedagog; verksam på flera scener i Sverige och samarbetat med en lång rad koreografer och regissörer vid bl.a.  Göteborgs Stadsteater, Malmö Opera och Musikteater, Angereds Teater, Backa Teater och Skogen. Vidareutbildad i skådespeleri vid Stockholms Dramatiska Högskola. Fredrika är en av de konstnärliga ledarna för konstkollektivet MOLD. Hon har länge haft ett nära samarbete som dansare med bandet Niki & the Dove. 

Soledad Howe och Fredrika Byman Moberg undervisar i fysisk gestaltning och nutida dans. De jobbar med tekniker och övningar som kommer från modern nutida dans, improvisation och koreografi i gränslandet mellan dans och teater. Tillsammans har de utvecklat en metod och en fysisk praktik riktad till skådespelare i ensemble och produktionsarbete. 

loading...

Vi samverkar med skådespelar-programmet vid Högskolan för scen och musik.