Angereds Författarskola

Kursen vill inspirera dig att se din egen röst som litteratur i sitt blivande. Under kursen för vi tillsammans ett pågående samtal om vad litteratur är och kan bli, hur vi är i och förhåller oss till den och hur våra egna erfarenheter är en del av den. Vi verkar i samarbete med olika arrangörer och aktörer i Angered. Kursen ges i samverkan med Akademin Valand/Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet som bidrar med gästlärare.

Kursen är en distanskurs, på heltid.
Vi har schemalagda tvådagarsträffar varannan vecka (cirka 20 träffar under hela året). Det är viktigt att du är förberedd på att kursen går på heltid; du förväntas lägga ner motsvarande tid.
Under de obligatoriska träffarna har vi textsamtal, som utgör själva grunden för kursen. Textsamtalen görs under ledning av lärare och i grupp. Där får du respons på dina egna texter, samt ger respons på de andras texter.  Mellan träffarna ägnar du dig åt ditt eget skrivande, samt läser och förbereder respons på de andras texter, samt läser andra texter.
Vi är också med i, och anordnar uppläsningar, vi gör skrivövningar, läser litteratur och samtalar om den, går på seminarier och workshops, under kursen.

Kursmål
Vårt mål är att lyfta och stärka den skrivande, ensam och/eller i kollektiv, med särskilt fokus på skrivande personer som bor/har bakgrund i Angered eller i områden med liknande socioekonomiska villkor.
Efter genomförd kurs ska du:


  • ha teoretisk och praktisk kunskap om skrivandets praktik, hantverk och process.

  • ha erfarenhet av textsamtalet som kritiskt tänkande verksamhet.

  • ha utvecklat din känslighet och kritiska blick inför den konstnärliga litterära texten, både din egen och andras.
  • med gruppens stöd och lärarnas pedagogiska vägledning ha inspirerats till att hitta din egen röst och bli medveten om den egna textens styrkor och svagheter.

  • ha anordnat och medverkat i uppläsningar.

  • kunna läsa och samtala självständigt och kollektivt kring litteratur.

  • ha medverkat i författarbesök.

  • ha uppnått en medvetenhet kring frågeställningar som rör skrivande, litteratur och berättande kopplat till ansvar och erfarenhet samt litterär gestaltning. 

Antagning
Tillsammans med din ansökan skickar du:

  • ett arbetsprov; dina egna texter på ca 5-10 sidor. Välj texter som du tycker säger något om hur du skriver eller vill skriva, oavsett genre.
  • ett personligt brev, där du presenterar dig själv, ditt motiv till att söka kursen, dina erfarenheter av skrivande eller andra liknande uttrycksformer som spoken word, performance, låtskrivande.

Kursens lärare bedömer ansökningarna utifrån litterär originalitet/självständigt uttryck, motivation och din möjlighet att tillgodogöra dig kursinnehållet.

Det var viktigt att det var en heltidsutbildning.  Att gå några deltidskurser i skrivande på kvällstid, det räckte inte riktigt för mig för att komma igång med mitt skrivande igen. Att Angereds författarskola är dagtid, heltid och dessutom studiemedelsberättigad gör att det blivit lättare att bejaka mitt skrivande igen, på riktigt ge det en chans. Nu är det fjärde terminen jag går, jag tog chansen att gå ytterligare två terminer, trots att det är på läsårbasis. 
Fortsättning...

Huvudlärare på Angereds Författarskola är:

Foto: Christian Cavallin Foto: Christian Cavallin

Elise Ingvarsson är poet och författare, hon har vuxit upp i Borås men bosatt i Göteborg. Hon har gått på Nordiska folkhögskolans skrivarlinje och Litterär Gestaltning på Göteborgs Universitet. Hon har även skrivit kritik och arbetat med Ord & Bild. Hon debuterade 2005 med diktsamlingen "Beror skrymmande på" som tilldelades Katapultpriset året därpå, den följdes upp av ett "Ett förslag" 2009 och 2013 kom ut med sin senaste diktsamling "Fem minuter av ditt liv".

Jesper Brygger är poet, författare och översättare, han har publicerat flera diktsamlingar och romaner i Danmark. Jesper var även konstnärlig ledare för Göteborgs Litteraturhus i Lagerhuset. Han är också verksam som översättare från svenska till danska.

Läsårstider 2020/21
ht 2020
: 13  aug- 16 dec (höstlov v. 44)
vt 2021: 11 jan- 4 juni (feb.lov v. 7, påsklov v. 14)
Läsårstider 2021/22
ht 2021: 16 aug- 17 dec (höstlov v. 44)
vt 2022: 10 jan - 3 jun (feb.lov v. 7, påsklov v. 15)

Materialavgift
500 kr/termin.Fr.o.m. ht- 2021: 600 kr/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.

Det finns även viss möjlighet att i samband med skrivarkursen komplettera allmänna ämnen för högskolebehörighet.
Kursen är studiemedelsberättigad.

Under studierna har du tillgång till arbetslokal i Angereds centrum, Kultivatorgatan 3 (som vi delar med Konsten i Samhället):