ALLMÄN kurs - inriktning utemiljöskötsel

Tycker du om att arbeta utomhus? 
Vill du lära dej sköta parker, planteringar och utemiljöer i våra bostadsområden? 
Vill du kunna beskära träd, hantera gräsklippare och grästrimmer? 
Vill du studera allmänna ämnen på grundskole- eller gymnasienivå på hälften av tiden?

loading...

Målet med kursen är att du direkt efter genomförd utbildning ska kunna gå ut i arbete på något bostadsbolag eller hos annan entreprenör som arbetar med utemiljöskötsel.
Kursen ger dig möjlighet att även få behörighet i svenska; Svenska/ svenska som andraspråk grundskolenivå eller Svenska som andraspråk 1 /Svenska 1 på gymnasienivå.
 
Du kan också välja att fortsätta studera på Allmän kurs på grundskole- eller gymnasienivå för att sedan kunna gå vidare till gymnasiestudier eller få grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Antagningsvillkor: För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Du kommer att kallas till intervju i slutet maj. 
Om du har svenska som andraspråk så ska du ska vara klar med motsvarande Sfi D.

Ämnen som ingår på grundskolenivå:

  • Svenska som andraspråk G
  • Samhällskunskap

Gymnasieämnen som ingår:

  • Svenska/ Svenska som andraspråk  1
  • Samhällskunskap 1a1 
  • Naturkunskap 1a1

Yrkesämnen som ingår:

  • Skötsel av utemiljöer
  • Beskärning av häckar och buskar
  • Marklära
  • Fordon och redskap

LÄSÅRET 2019/20
HÖSTTERMINEN 2019: 14 aug- 17 dec
VÅRTERMINEN 2020: 9 jan- 3 juni
Materialavgift
500 kr/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.

Kursen är på Angereds gård 1:

Kontakt:
Anja ten Siethoff 
031-381 08 17
anjaten.siethoff@angeredfhsk.se