ALLMÄN kurs GYMNASIENIVÅ 

Alla kurser på gymnasienivå ger dig chans att studera 1-3 år,
för att läsa in behörighet till högskola och universitet eller yrkeshögskola.Välj din kursnivå:

Kultur och Samhälle -  KulSam

 • Här har vi fokus på att förstå och påverka samhällsfrågor ur natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv.
 • Vi har dessutom fokus på samtalet, att producera olika typer av texter, vi testar olika kulturformer och tränar studieteknik och studievana. 
 • Sök hit om du inte har läst gymnasiet tidigare eller vissa gymnasiekurser och satsar på lägst yrkeshögskolekompetens. 
 • På KulSam läser du svenska/svenska som andraspråk 1 och 2, religionskunskap 1, historia 1a1, samhällskunskap 1a1 & 1a2,  samt engelska, matematik och naturkunskap 1a1.

Demokrati och Samhälle - DemSam

 • Här har vi fokus på att förstå och påverka samhällsfrågor ur såväl globalt som lokalt perspektiv.
 • Vi arbetar med olika teorier och metoder som tränar det akademiska skrivandet.
 • Sök hit om du har läst ett flertal gymnasiekurser, vill förbereda dig för högskolestudier och vill satsa högskolekompetens.
 • På DemSam läser du svenska/svenska som andraspråk, religionskunskap 1, historia 1a1, samhällskunskap 1a1, samhällskunskap 1a2, samt engelska, matematik och naturkunskap1a1.

Samhälle Distans - SamDis

 • Här läser vi allmän kurs på distans.
 • Vi använder Google classroom, har några fysiska träffar per termin och arbetar i små basgrupper med lärarstöd.
 • Vi arbetar ämnesintegrerat även i denna kurs.   

ANTAGNINGSVILLKOR
För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). 

I den grundläggande behörigheten ingår dessa kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3 eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1 
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c


Du studerar:  

 • Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1 och 1a2
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1b och 2b


Dessutom kan du välja att studera:

 • Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 2

Studietakt: 100 % 
Kursen är studiemedelsberättigad
Materialavgift
600 kronor/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring. 


Höstterminen 2021: 16 augusti - 17 dec
- Höstlov vecka 44

Vårterminen 2022: 10 jan -3 juni
- Februarilov vecka 7
- Påsklov vecka15