ALLMÄN kurs GYMNASIENIVÅ 

Alla kurser på gymnasienivå ger dig chans att studera 1-3 år för att läsa in behörighet till högskola och universitet eller yrkeshögskola.

Du kan välja gymnasienivå utifrån:

Åtta av deltgarna med många olika bakgrunder står framför entrén till folkhögskolan på Hammarkulletorget 61.

Kultur och Samhälle: KulSam

Här har vi fokus på att förstå och påverka samhällsfrågor ur natur- och samhällsvetenskapligt perspektiv. Vi har dessutom fokus på samtalet, att producera olika typer av texter, vi testar olika kulturformer och tränar studieteknik och studievana. Sök hit om du inte har läst gymnasiet tidigare eller vissa gymnasiekurser och satsar på lägst yrkeshögskolekompetens. 
På KulSam läser du svenska/svenska som andraspråk 1 och 2, religionskunskap 1, historia 1a1, samhällskunskap 1a1 & 1a2,  samt engelska, matematik och naturkunskap 1a1.

Natur och Samhälle: NatSam

Här har vi fokus på att förstå och påverka samhällsfrågor ur såväl globalt som lokalt perspektiv. Vi arbetar med olika teorier och metoder som tränar det akademiska skrivandet. Sök hit om du har läst ett flertal gymnasiekurser, vill förbereda dig för högskolestudier och vill satsa på högskolekompetens.
På NatSam läser du svenska/svenska som andraspråk, religionskunskap 1, historia 1a1, samhällskunskap 1a1,  samhällskunskap 1a2, samt engelska, matematik och naturkunskap 1a1.

Demokrati och Samhälle: DemSam

Här har vi fokus på att förstå och påverka samhällsfrågor ur såväl globalt som lokalt perspektiv. Vi arbetar med olika teorier och metoder som tränar det akademiska skrivandet. Sök hit om du har läst ett flertal gymnasiekurser, vill förbereda dig för högskolestudier och vill satsa på högskolekompetens.
På DemSam läser du svenska/svenska som andraspråk, religionskunskap 1, historia 1a1, samhällskunskap 1a1, samhällskunskap 1a2, samt engelska, matematik och naturkunskap1a1.

Samhälle Distans: SamDis

Här läser vi allmän kurs på distans. Vi använder Google classroom, har tre fysiska träffar per termin och arbetar i små basgrupper med lärarstöd. Vi arbetar ämnesintegrerat även i denna kurs.   

I den grundläggande behörigheten ingår dessa kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1 
 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c


Du studerar:  

 • Svenska/ Svenska som andraspråk 1, 2, 3
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1
 • Samhällskunskap 1a2
 • Engelska 5, 6
 • Matematik 1b + 2b


Dessutom kan du välja att studera varje termin:

 • Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 2

Höstterminen 2020: 13 augusti - 16 dec
höstlov v 44
Vårterminen 2021: 11 jan -4 jun
Februarilov v.  7
Påsklov v.14

Materialavgift
500 kr/termin Allmän kurs

Antagningsvillkor: För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Du kommer att kallas till intervju i slutet maj.

Antagningsintervjuer till gymnasiekurserna sker under vecka 19, då kommer alla sökande att kallas för att sedan under vecka 20 få information om preliminära antagningar. 
Sökande efter vecka 20 kommer att kallas i mån av plats.