Angereds Författarskola

Kursen vill inspirera dig att se din egen röst som litteratur i sitt blivande. Under kursen för vi tillsammans ett pågående samtal om vad litteratur är och kan bli, hur vi är i den och hur vi förhåller oss till den och hur våra egna erfarenheter är en del av den.

loading...

Vi är Angereds Författarskola.
Kursen ges i Angered. Vi verkar i samarbete med olika arrangörer och aktörer i Angered. Kursen ges även i samverkan med Akademin Valand vid Göteborgs universitet. Förutom kursens huvudlärare, författarna/poeterna Jesper Brygger och Elise Ingvarsson, får du möta gästlärare från Akademin Valand/Litterär gestaltning, samt andra författare som besöker kursen.

Kursen är en distanskurs, på heltid.
Vi har schemalagda tvådagarsträffar varannan vecka (cirka 20 träffar under hela året), men det är viktigt att du är förberedd på att kursen går på heltid och att du förväntas lägga ner motsvarande tid.
Under träffarna, som alla är obligatoriska, har vi textsamtalen, som utgör själva grunden för kursen. Textsamtalen görs under ledning av lärare och i grupp. Där får du respons på dina egna texter, samt ger respons på de andras texter. Det är därför avgörande att du som är antagen är närvarande vid varje träff.
Tiden mellan träffarna är du tänkt att ägna dig åt ditt eget skrivande, samt läsande av de andras texter, förberedande av respons till andra kursdeltagare, samt läsning av andra texter.
Under kursen är vi också med i uppläsningar och anordnar dem, vi gör skrivövningar, läser litteratur och samtalar om den, går på seminarier och workshops.  

Kursmål
Kursens övergripande mål är att lyfta och stärka den skrivande, ensam och/eller i kollektiv, med särskilt fokus på skrivande personer som bor/har bakgrund i Angered eller i områden med liknande socioekonomiska villkor.
Efter genomförd kurs ska du:


  • ha teoretisk och praktisk kunskap om skrivandets praktik, hantverk och process.

  • ha erfarenhet av textsamtalet som kritiskt tänkande verksamhet.

  • ha utvecklat din känslighet och kritiska blick inför den konstnärliga litterära texten, både din egen och andras.
  • med gruppens stöd och lärarnas pedagogiska vägledning ha inspirerats till att hitta din egen röst och bli medveten om den egna textens styrkor och svagheter.

  • ha anordnat och medverkat i uppläsningar.

  • kunna läsa och samtala självständigt och kollektivt kring litteratur.

  • ha medverkat i författarbesök.

  • ha uppnått en medvetenhet kring frågeställningar som rör skrivande, litteratur och berättande kopplat till ansvar och erfarenhet samt litterär gestaltning. 

Det var viktigt att det var en heltidsutbildning.  Att gå några deltidskurser i skrivande på kvällstid, det räckte inte riktigt för mig för att komma igång med mitt skrivande igen. Att Angereds författarskola är dagtid, heltid och dessutom studiemedelsberättigad gör att det blivit lättare att bejaka mitt skrivande igen, på riktigt ge det en chans. Nu är det fjärde terminen jag går, jag tog chansen att gå ytterligare två terminer, trots att det är på läsårbasis. 
Fortsättning...

Antagning
Tillsammans med din ansökan skickar du 1) ett arbetsprov och 2) ett personligt brev. Arbetsprovet består av dina egna texter, mellan 5-10 sidor. Välj texter som du tycker säger något om hur du skriver eller vill skriva, oavsett genre. I ditt brev presenterar du dig själv, ditt motiv till att söka kursen, dina erfarenheter av skrivande eller andra liknande uttrycksformer som spoken word, performance, låtskrivande.
Kursens lärare bedömer ansökningarna utifrån litterär originalitet/självständigt uttryck, motivation och sökandes möjlighet att tillgodogöra sig kursinnehållet.

 

Kursens lärare bedömer ansökningarna utifrån litterär originalitet, motivation och sökandes möjlighet att tillgodogöra sig kursinnehållet. 

Det finns även viss möjlighet att i samband med skrivarkursen komplettera allmänna ämnen för högskolebehörighet.
Kursen är studiemedelsberättigad.

Kursen ges i samverkan med Akademin Valand vid Göteborgs universitet och du kommer att få träffa gästlärare från Litterär gestaltning. Huvudlärare på Angereds Författarskola är:

Foto: Christian Cavallin Foto: Christian Cavallin

Elise Ingvarsson är poet och författare, hon har vuxit upp i Borås men bosatt i Göteborg. Hon har gått på Nordiska folkhögskolans skrivarlinje och Litterär Gestaltning på Göteborgs Universitet. Hon har även skrivit kritik och arbetat med Ord & Bild. Hon debuterade 2005 med diktsamlingen "Beror skrymmande på" som tilldelades Katapultpriset året därpå, den följdes upp av ett "Ett förslag" 2009 och 2013 kom ut med sin senaste diktsamling "Fem minuter av ditt liv".

Jesper Brygger är poet, författare och översättare, han har publicerat flera diktsamlingar och romaner i Danmark. Jesper var även konstnärlig ledare för Göteborgs Litteraturhus i Lagerhuset. Han har också verksam som översättare från svenska till danska.

Under studierna har du tillgång till arbetslokal i Angereds centrum, Kultivatorgatan 3 (som vi delar med Konsten i Samhället):

Läsårstider
2019/20 14 aug-17 dec/9 jan-3 juni 
(höstlov v. 44, feb lov v. 7, påsklov v. 15)