Det allra bästa här att vi deltar hela iden, pratar och diskuterar! Vi möts – vi är i många olika åldrar och har olika skolgång bakom oss, med många olika ingångar och kunskapsnivåer i olika ämnen. Vi uppmuntras ju att fråga varandra; vi lär oss mycket av varandra på så sätt. Det är också en stor skillnad att lärarna inte släpper deltagarna heller, utan att försäkra sig om att vi kan eller förstått. 
Fortsättning...

För det första, här gäller det att fyra hjärnor är bättre än en; vi lyssnar och lär oss av alla idéer, vi gör grupparbeten som är väldigt givande, det är det bästa med folkhögskolan!
Fortsättning...

Jag förstår och accepterar bättre människors olikheter nu. Mitt språk, min kommunikation har utvecklats, både med mig själv och med andra. Jag har blivit djupare bildad; jag greppar ”helheten” av hur samhället fungerar, dels genom mötet med andra, men också av konkreta samhällsstudier här på skolan.
Fortsättning...

Jag har 2500 poäng, alltså fullgjorda gymnasiestudier. Men det är från ett yrkesförberedande program, så jag fick ingen högskolebehörighet.  Jag ville komma vidare i livet och när skolan flyttade ner hit till torget så blev det helt enkelt lättare att ta tag i pluggandet inför högskolan igen. 
Fortsättning...

SAID ALAMIN

Här sitter vi inte bara inne och studerar och studerar, vi gör så mycket mer, vi gör till exempel studiebesök och aktiviteter, går på operaföreställningar och så. Det gör kanske att det tar lite längre tid att lära sig språket men vi lär oss bättre, vi lär vi oss på riktigt. 
Fortsättning...

Steget var enklare att ta, jag hade ett samtal med Anna Bryntse, studievägledaren, och då blev min studiegång väldigt möjlig och konkret, från att förut ha känts svår att greppa.
Fortsättning...