FÖR STUDERANDE OCH SÖKANDE

Att studera hos oss

Som deltagare på folkhögskola har du stort inflytande över dina studier. Därför beslutar vi en del gemensamt, lärare och deltagare, när kursen har startat. Vi tycker att det är viktigt att vi påverkas av er som går här. Samhället påverkar oss också hela tiden och därför försöker vi ta in det i skolstudierna. De olika ämnena (på de allmänna kurserna) påverkas därför av olika teman som vi väljer varje termin, som hänger ihop med temat.

 

Materialavgift
För att kunna börja en kurs som du har kommit in på så måste du i förväg betala in materialavgiften på 600 eller 1100 kronor/termin. 
SWISHA direkt till skolans konto:123 602 69 75 (skriv personnr och namn)
Betala via bankgiro: 5939-4767 (skriv personnr och namn)

Avgiften används till

  • studiebesök
  • deltagarförsäkring
  • studiematerial/konstmaterial
  • utskrifter och kopiering.

Allmänna kurserna: 600 kronor/termin.
Angereds Teaterskola/Angereds Författarskola: 600 kr/termin
Konsten i samhället/The Music College: 1100 kronor/termin.

Läsårstider 2020/21
vt 2021: 11 jan- 4 juni (feb.lov V.7, påsklov V.14)

Läsårstider 2021/22
ht 2021: 16 aug- 17 dec (höstlov V.44)
vt 2022: 10 jan - 3 jun (feb.lov V.7, påsklov V.15)
CSN
Alla våra kurser är studiemedelsberättigade (förutom SFI).


FRÅNVARO

Studie- och yrkesvägledning

Policys