FÖR STUDERANDE OCH SÖKANDE

Att studera hos oss

VI BYTER NAMN
Innan höstterminen startar,  så kommer vi ha bytt namn. Det innebär att du som söker CSN inför kursstarten hösten 2021 ska ange vårt nya namn: Angered Folkhögskola (istället för Folkhögskolan i Angered).


 Materialavgift

För att kunna börja en kurs som du har kommit in på så måste du i förväg betala in materialavgiften på 600 eller 1100 kronor/termin. 
SWISHA direkt till skolans konto:123 602 69 75 (skriv personnr och namn)
Betala via bankgiro: 5939-4767 (skriv personnr och namn)

Avgiften används till

  • studiebesök
  • deltagarförsäkring
  • studiematerial/konstmaterial
  • utskrifter och kopiering.

Allmänna kurserna: 600 kronor/termin.
Angereds Teaterskola/Angereds Författarskola: 600 kr/termin
Konsten i samhället/The Music College: 1100 kronor/termin.

Läsårstider 2020/21
vt 2021: 11 jan- 4 juni (feb.lov V.7, påsklov V.14)

Läsårstider 2021/22
ht 2021: 16 aug- 17 dec (höstlov V.44)
vt 2022: 10 jan - 3 jun (feb.lov V.7, påsklov V.15)
CSN
Alla våra kurser är studiemedelsberättigade (förutom SFI).

Studie- och yrkesvägledning

Policys