VI Arbetar mot våld - för jämställdhet och likabehandling

Samabetet med Terrafem & Män

Folkhögskolan i Angered samarbetar med organisationerna Terrafem och Män kring frågor om våld i nära relationer, jämställdhet och likabehandling. Terrafem och Män håller workshops med våra deltagare och med personal om viktiga frågor som handlar om hur vi behandlar och bemöter varandra.

Terrafem är en ideell feministisk organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon, för kvinnor med utländsk härkomst. Terrafem driver även en juristjour och ger skydd och stöd till kvinnor utsatta för våld på tjejhus och kvinnojour. 

Män är en ideell, feministisk organisation som verkar för att engagera män mot mäns våld mot kvinnor. Män arbetar med att förändra destruktiva normer kring maskulinitet för att mäns våld ska minska. Mäns vision är en jämställd värld utan våld.~