Lärandets torg

Lärandets torg i Hammarkullen är ett avslutat ESF-projekt med syftet till att skapa en ökad och långsiktig samverkan på Hammarkulletorget mellan utbildningsanordnare, Arbetsförmedling, andra myndigheter och arbetsgivare för att underlätta att kvinnor och män från Nordost som står långt från arbetsmarknaden närmar sig den – antingen genom utbildning, anställning, praktik eller starta eget företag. 
 

Projektets samverkanspartersamverkansparter har varit Folkhögskolan i Angered, Folkets Hus i Hammarkullen, Göteborgs Universitet, Chalmers, GöteborgsLokaler, SDF Angered, Angeredsgymnasiet och Arbetsförmedlingen.
Samverkan mellan parterna fortsätter efter avslutat projekt på flera olika sätt.