loading...

FOLKBILDNING & KULTUR I SAMVERKAN

Några  folkhögskolor och kulturinstitutioner i Göteborg samverkar för att få ett utbyte mellan varandra. Vi vill att fler deltar i kulturlivet!
Projektet syftar till:

  • Ett vidgat deltagande i kulturlivet.
  • En utveckling av kapaciteter i betydelsen bättre och bredare resursutnyttjande av kulturverksamheterna.
  • Ett ökat medskapande i betydelsen forma verksamheten av och med invånarna.
  • En utveckling av metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser.

I samverkan ingår sju folkhögskolor och fem kulturinstitutioner:
Folkhögskolorna, förutom vi är:  Finska mångkulturella folkhögskolan, Göteborgs folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Hjälmareds Folkhögskola, Nordiska Folkhögksolan och Wendelsbergs Folkhögskola (+ några till snart...) .

Kulturinstitutionerna är: Angereds Teater, GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker, Västarvet, Röda Stens Konsthall och Kultur i Väst.

Arbetet startades upp efter sommaren 2013, och processarbetet leds av Kultur i Väst.

Kontaktperson på Folkhögskolan i Angered är Suzanne Wiklund.