FiABLADET

Tidningen som görs av studenterna själva på Allmänna kurser:

MAKT OCH VARDAG nr 75

GLOBALISERING nr 73

ANGERED nr 72

 ARBETE nr 71

GLOBALISERING nr 68

MILJÖ nr 65

EFTER VALET nr 62

HÄLSA nr 70

ARBETE & BOSTAD nr 67

ANGERED nr 64

ANGERED nr 69

MAKT nr 66

FAIRTRADE nr 63

PERSONAL

Vi vill inspirera till kritiskt tänkande, samhällsengagemang och internationell solidaritet. Vi öppnar dörrar till utbildning och arbete genom ämnesövergripande studier och kurser i estetiska ämnen.
På våra kurser har du möjlighet att få grundskole- eller gymnasiebehörighet – eller bara studera för att det är kul!