2019 > 03

Stina Hansson kommer den 14 mars kl 13 och pratar i Folkets Hus Hammarsalen utifrån hennes forskning om social hållbarhet och tillit. 

Johan Ehrenberg kommer till skolan på Hammarkulletorget 61 och pratar om det möjliga i att ställa om! 

Aktuellt på Folkhögskolan i Angered!
Aktuellt på Folkhögskolan i Angered!