2018

Intervju med med kursdeltagare från RFSUs informatörsutbildning på Folkhögskolan i Angered.

RFSU har hållt en informatörsutbildning på skolan denna  höst. RFSU har hållt en informatörsutbildning på skolan denna höst.

-”Alla verkar tro att det handlar om, typ grovt sex, om hur man gör och så – men så är det inte alls! Det handlar om hur kroppen mår, vår hälsa, kunskap om våra organ och rätten att bestämma över oss själva! ” 
En av deltagarna som gått RFSUs informatörskurs på Folkhögskolan i Angered denna höst, skrattar åt missuppfattningen om vad ordet sexualupplysning väcker för föreställningar hos andra.  
-”Ja, många verkar generade och tycker det är pinsamt med sexualupplysning, men det är nog för att de tror att det handlar om något annat! Det var flera intresserade först, men i slutändan var det vi fem som nappade på kursen och erbjudandet om att bli RFSU informatör. Det är viktigt att det inte är något pinsamt att kunna sådana här saker, bara bra! Kärlek är ju bra! Kursledarna har också varit jättebra och vi har ätit lunch ihop med dem innan varje kurstillfälle."  
De modiga och nyfikna deltagarna, som annars går på de allmänna kurserna på skolan, har gått utbildningen i skolans lokaler som ägt rum under åtta onsdageftermiddagar samt två heldagar under hösten. I onsdags var sista tillfället. Då skulle en av deltagarna själva leda gruppen i övningar som de lärt sig. 
-”Vi har gjort värderingsövningar kring normer och så, lärt oss om lagar, om vad man kan göra om man blir diskriminerad och om våra rättigheter. Vi har ritat och lärt oss jättemycket bra om kroppen och könsorganen, om kvinnors rätt att bestämma över sin kropp och om aborträtten.” 
Det känns tydligt att  kursdeltagarna är entusiastiska och lite stolta - de är "upplysta". I kursen har de, utöver handledarkunskap, lärt sig vikten av att kunna sina rättigheter, att sexualitet, samlevnad och kärlek är fundamentalt viktigt för vår identitet och att vi öppet vågar prata om den och leva den. Annat också – mer kunskapsbaserat – är om hur sexuellt överförbara sjukdomar smittar, om hur vår sexuella hälsa ska tas om hand och våra könsorgans delar kallas och var de sitter. 
-” Det är till exempel inte så många som jag känner som vet om hur lätt det är att testa sig gratis tester och få gratis medicin. Att ta ett HIV -test är enkelt och snabbt! Du behöver bara gå till en ungdomsmottagning här i Göteborg, till exempel”.
Kursen har varit en unik möjlighet att få gratis värdefull kunskap för resten av livet och också bli ambassadör för RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning). Organisationen är ideell och partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden. De har arbetat med sexualupplysning och sexualpolitik i mer än åttio år i Sverige. På senare år, även utomlands. 
Några tycker att det är nervöst, men roligt, att det kanske är en av dem, som nästa gång, går ut för att informera. En annan vill kanske starta en studiecirkel, en annan bli så kallad medlare.
-”Man går aldrig ut ensam som informatör, utan alltid två och två. Vi kan nu gå ut på t.ex. grundskolor och HBV hem och informera.  Det är viktigt med sexualkunskap i skolorna, det funkar kanske bäst dock att komma till mellanstadie - och kanske gymnasieklasser. Lite jobbigare kanske att prata i en högstadieklass.:) Men ändå, t.ex. medan den ena ritar så pratar den andra, det är kul." 

Nästa termin kommer informatörsutbildningen starta igen på skolan. På schemat är ämnen som anatomi, säkrare sex, normkritik, ledarkunskap, sexuellt överförbara sjukdomar och ungas sexualitet,  bland annat. Folkhögskolan i Angered är stolta och mycket glada över de deltagare som gått i höst, och hoppas att denna kunskap smittar och sprids, och att nästa kurs får många anmälda! 

 RFSU är en medlemsorganisation med runt 20 lokalföreningar/grupper runt om i landet och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.
RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. Här finns mer info! 

Du har säkert hört talas om den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som träder i kraft den 25 maj och ersätter den svenska personuppgiftslagen.
 
Folkhögskolan i Angered behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Folkhögskoleföreningen i Angered är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Folkhögskolan i Angered genom att kontakta oss på fhsk.ang@folkbildning.net 

Att studera hos oss är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna studera eller vara medlem hos oss. 
Som studerande eller medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. 

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress och e-postadress. Personuppgiftsbehandlingen som utförs är laglig.

Behandling av känsliga personuppgifter som t ex handlar om din hälsa utförs bara om det är nödvändigt.

Vi behandlar dina personuppgifter i vår för att du ska kunna genomföra dina studier hos oss.Vid administration av dina studier, i vårt IT-system, i statistik och för att skicka ut information till dig. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som vi samarbetar med för nödvändig behandling för folkhögskolans räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Schoolsoft för deltagaradministration och Postnord för utskick. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. 

Lagringstiden
Folkhögskolan i Angered behandlar dina personuppgifter så länge du studerar eller är medlem hos oss. Senast ett år efter det att dina studier har avslutats raderar vi dina personuppgifter. Folkhögskolan i Angered kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till fhsk.ang@folkbildning.net. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. 

Vår integritetspolicy beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här

Välkommen till Folkets Hus i Hammarkullen!
Under fyra föreläsningstillfällen vill vi stimulera till samtal om såväl vilka vi är och vart vi är på väg. Vi rör oss mellan det lokala och det globala. Föreläsningarna vänder sig till alla som har intresse av dessa frågor. Det kommer att bli tillfälle till diskussion vid varje föreläsning.
Föreläsningarna sker i ett samarbete mellan Folkets hus i Hammarkullen, Folkhögskolan i Angered, Göteborgs universitet och ABF Göteborg.

Aktuellt på Folkhögskolan i Angered!
Aktuellt på Folkhögskolan i Angered!