2017 > 04

Saknar du högskolebehörighet? Grundskolebehörighet? Vill du träna mer svenska och samtidigt lära dig mer om samhället? Är du nyfiken på våra konstnärliga kurser? Behöver du studievägledning?
Kom till oss, deltagare och lärare samt studievägledare berättar om hur det är att studera på folkhögksolan i Angered. Besök oss antingen

  • kl 13
  • kl15
  • kl 17 

måndagen den 8 maj på Hammarkulletorget 61. Varmt välkommen med alla dina frågor (tips ta med en vän!) 

Folkhögskolan i Angered samlar tillsammans med andra folkhögskolor i Sverige  in pengar till kvinnors utbildning i Tanzania.

774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga. Två tredjedelar av dem är kvinnor. Att satsa på vuxnas lärande är en viktig del i att stärka demokrati, ekonomi och en hållbar utveckling. 30 svenska folkhögskolor lyfter den viktiga frågan om rätt till utbildning i kampanjen Glokalt dagsverke den 4 maj.
 
Glokalt dagsverke stöder fotbollsprojekt för tjejer i Tanzania
Under Glokalt dagsverke 2017 samlar folkhögskolorna in pengar till ett projekt i Tanzania som stärker unga tjejer genom fotboll. Projektet handlar om att utveckla duktiga kvinnliga ledare inom fotboll som vet sitt värde såväl på fotbollsplanen som i samhället.
Kvinnliga deltagare på folkhögskolor runtom i Tanzania får genom projektet möjlighet att studera med en fotbollsprofil. Yrkesstudierna kombineras med teman kring entreprenörskap, kommunikation och att stärka deltagarnas självkänsla och egenmakt.
 
Tanzania är ett av få länder i världen där det finns en etablerad folkhögskolestruktur. Det ger en ökad möjlighet att arbeta aktivt för demokrati och jämställdhet. Målet är att 1250 tjejer ska delta i fotbollsprojektet. Projektet genomförs på 25 folkhögskolor i 18 regioner.

Om Glokalt dagsverke
En dag då folkhögskolorna går ut och sprider information om det viktiga arbetet för en globalt hållbar utveckling, i Sverige och i världen. Arbetet grundar sig i de globala mål som antagits av FN, Agenda 2030. Målen gäller för alla länder i världen och Sveriges regering tar just nu fram en handlingsplan för arbetet med Agenda 2030. Samtidigt samlar vi 2017 in pengar till folkhögskoleprojekt i Tanzania med fokus på vuxnas rätt till utbildning och jämställdhet.
 
Vad är ett glokalt perspektiv?
Det handlar om att agera lokalt för att påverka globalt. Vi lever i en värld där globala processer påverkar vår vardag och vår vardag påverkar den globala utvecklingen.
Många folkhögskolor arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor på olika nivåer, både lokalt och i samarbete med partners i världen. 

Aktuellt på Folkhögskolan i Angered!
Aktuellt på Folkhögskolan i Angered!