Hur viktig är tilliten mellan invånare och förvaltning? 14/3 med föreläsare Stina Hansson

Stina Hansson kommer den 14 mars kl 13 och pratar i Folkets Hus Hammarsalen utifrån hennes forskning om social hållbarhet och tillit. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter