ALLAS FRIHET ATT VARA, FRIHET ATT VÄLJA OCH FRIHET ATT NJUTA!

Intervju med med kursdeltagare från RFSUs informatörsutbildning på Folkhögskolan i Angered.

RFSU har hållt en informatörsutbildning på skolan denna  höst. RFSU har hållt en informatörsutbildning på skolan denna höst.

-”Alla verkar tro att det handlar om, typ grovt sex, om hur man gör och så – men så är det inte alls! Det handlar om hur kroppen mår, vår hälsa, kunskap om våra organ och rätten att bestämma över oss själva! ” 
En av deltagarna som gått RFSUs informatörskurs på Folkhögskolan i Angered denna höst, skrattar åt missuppfattningen om vad ordet sexualupplysning väcker för föreställningar hos andra.  
-”Ja, många verkar generade och tycker det är pinsamt med sexualupplysning, men det är nog för att de tror att det handlar om något annat! Det var flera intresserade först, men i slutändan var det vi fem som nappade på kursen och erbjudandet om att bli RFSU informatör. Det är viktigt att det inte är något pinsamt att kunna sådana här saker, bara bra! Kärlek är ju bra! Kursledarna har också varit jättebra och vi har ätit lunch ihop med dem innan varje kurstillfälle."  
De modiga och nyfikna deltagarna, som annars går på de allmänna kurserna på skolan, har gått utbildningen i skolans lokaler som ägt rum under åtta onsdageftermiddagar samt två heldagar under hösten. I onsdags var sista tillfället. Då skulle en av deltagarna själva leda gruppen i övningar som de lärt sig. 
-”Vi har gjort värderingsövningar kring normer och så, lärt oss om lagar, om vad man kan göra om man blir diskriminerad och om våra rättigheter. Vi har ritat och lärt oss jättemycket bra om kroppen och könsorganen, om kvinnors rätt att bestämma över sin kropp och om aborträtten.” 
Det känns tydligt att  kursdeltagarna är entusiastiska och lite stolta - de är "upplysta". I kursen har de, utöver handledarkunskap, lärt sig vikten av att kunna sina rättigheter, att sexualitet, samlevnad och kärlek är fundamentalt viktigt för vår identitet och att vi öppet vågar prata om den och leva den. Annat också – mer kunskapsbaserat – är om hur sexuellt överförbara sjukdomar smittar, om hur vår sexuella hälsa ska tas om hand och våra könsorgans delar kallas och var de sitter. 
-” Det är till exempel inte så många som jag känner som vet om hur lätt det är att testa sig gratis tester och få gratis medicin. Att ta ett HIV -test är enkelt och snabbt! Du behöver bara gå till en ungdomsmottagning här i Göteborg, till exempel”.
Kursen har varit en unik möjlighet att få gratis värdefull kunskap för resten av livet och också bli ambassadör för RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning). Organisationen är ideell och partipolitiskt, fackligt och religiöst obunden. De har arbetat med sexualupplysning och sexualpolitik i mer än åttio år i Sverige. På senare år, även utomlands. 
Några tycker att det är nervöst, men roligt, att det kanske är en av dem, som nästa gång, går ut för att informera. En annan vill kanske starta en studiecirkel, en annan bli så kallad medlare.
-”Man går aldrig ut ensam som informatör, utan alltid två och två. Vi kan nu gå ut på t.ex. grundskolor och HBV hem och informera.  Det är viktigt med sexualkunskap i skolorna, det funkar kanske bäst dock att komma till mellanstadie - och kanske gymnasieklasser. Lite jobbigare kanske att prata i en högstadieklass.:) Men ändå, t.ex. medan den ena ritar så pratar den andra, det är kul." 

Nästa termin kommer informatörsutbildningen starta igen på skolan. På schemat är ämnen som anatomi, säkrare sex, normkritik, ledarkunskap, sexuellt överförbara sjukdomar och ungas sexualitet,  bland annat. Folkhögskolan i Angered är stolta och mycket glada över de deltagare som gått i höst, och hoppas att denna kunskap smittar och sprids, och att nästa kurs får många anmälda! 

 RFSU är en medlemsorganisation med runt 20 lokalföreningar/grupper runt om i landet och vill verka för att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.
RFSU har ett frihetsperspektiv och rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. Här finns mer info! 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter