Känn dig trygg! Vi tar väl hand om dina personuppgifter. 

Du har säkert hört talas om den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som träder i kraft den 25 maj och ersätter den svenska personuppgiftslagen.
 
Folkhögskolan i Angered behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. Folkhögskoleföreningen i Angered är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Folkhögskolan i Angered genom att kontakta oss på fhsk.ang@folkbildning.net 

Att studera hos oss är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna studera eller vara medlem hos oss. 
Som studerande eller medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. 

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress och e-postadress. Personuppgiftsbehandlingen som utförs är laglig.

Behandling av känsliga personuppgifter som t ex handlar om din hälsa utförs bara om det är nödvändigt.

Vi behandlar dina personuppgifter i vår för att du ska kunna genomföra dina studier hos oss.Vid administration av dina studier, i vårt IT-system, i statistik och för att skicka ut information till dig. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som vi samarbetar med för nödvändig behandling för folkhögskolans räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till Schoolsoft för deltagaradministration och Postnord för utskick. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess. 

Lagringstiden
Folkhögskolan i Angered behandlar dina personuppgifter så länge du studerar eller är medlem hos oss. Senast ett år efter det att dina studier har avslutats raderar vi dina personuppgifter. Folkhögskolan i Angered kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till fhsk.ang@folkbildning.net. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. 

Vår integritetspolicy beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter