Glokalt dagsverke 4 maj 2017

Folkhögskolan i Angered samlar tillsammans med andra folkhögskolor i Sverige  in pengar till kvinnors utbildning i Tanzania.

774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga. Två tredjedelar av dem är kvinnor. Att satsa på vuxnas lärande är en viktig del i att stärka demokrati, ekonomi och en hållbar utveckling. 30 svenska folkhögskolor lyfter den viktiga frågan om rätt till utbildning i kampanjen Glokalt dagsverke den 4 maj.
 
Glokalt dagsverke stöder fotbollsprojekt för tjejer i Tanzania
Under Glokalt dagsverke 2017 samlar folkhögskolorna in pengar till ett projekt i Tanzania som stärker unga tjejer genom fotboll. Projektet handlar om att utveckla duktiga kvinnliga ledare inom fotboll som vet sitt värde såväl på fotbollsplanen som i samhället.
Kvinnliga deltagare på folkhögskolor runtom i Tanzania får genom projektet möjlighet att studera med en fotbollsprofil. Yrkesstudierna kombineras med teman kring entreprenörskap, kommunikation och att stärka deltagarnas självkänsla och egenmakt.
 
Tanzania är ett av få länder i världen där det finns en etablerad folkhögskolestruktur. Det ger en ökad möjlighet att arbeta aktivt för demokrati och jämställdhet. Målet är att 1250 tjejer ska delta i fotbollsprojektet. Projektet genomförs på 25 folkhögskolor i 18 regioner.

Om Glokalt dagsverke
En dag då folkhögskolorna går ut och sprider information om det viktiga arbetet för en globalt hållbar utveckling, i Sverige och i världen. Arbetet grundar sig i de globala mål som antagits av FN, Agenda 2030. Målen gäller för alla länder i världen och Sveriges regering tar just nu fram en handlingsplan för arbetet med Agenda 2030. Samtidigt samlar vi 2017 in pengar till folkhögskoleprojekt i Tanzania med fokus på vuxnas rätt till utbildning och jämställdhet.
 
Vad är ett glokalt perspektiv?
Det handlar om att agera lokalt för att påverka globalt. Vi lever i en värld där globala processer påverkar vår vardag och vår vardag påverkar den globala utvecklingen.
Många folkhögskolor arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor på olika nivåer, både lokalt och i samarbete med partners i världen. 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter