GP 23 aug om vår nystartade kurs "Angereds Teaterskola"

[...]  Teaterutbildningen är ett samarbete mellan Folkhögskolan i Angered, Högskolan för scen och musik, HSM, och Angereds teater. 
Samarbetet är en del i HSM:s strategiska arbete för att bredda rekryteringen och fånga upp unga teaterintresserade som bor i områden med blandad bakgrund, exempelvis när det gäller etnicitet.
- Statistiken är tydlig, Generellt kommer 25 procent av studenterna på Sveriges högskolor från studievana akademikerhem. Men när det gäller läkarlinjen och de konstnärliga programmen är siffran den dubbla, 50 procent. Det här samarbetet är ett sätt att visa studenter som bor i ytterstadsområden på en väg in i yrket, förklarar Mina Nadolski Friberg. [...] Hela artikeln här!