VI VILL HA FLER MEDLEMMAR!

Folkhögskoleföreningen i Angered är huvudman för vår skola. Föreningen har ungefär 130 medlemmar, både enskilda medlemmar och organisationer. 
Medlemskapet kostar 100 kr/år för enskild medlem och 200 kr/år för organisationer. 
Vårt bankgiro nummer är: 5939-4767

Ett fyrtiotal föreningar, bland annat inom hyresgäst- och fackföreningsrörelsen är medlemmar i Folkhögskoleföreningen i Angered.