OM FOLKHÖGSKOLAN I ANGERED

Vi vill vara en motkraft till ojämlikhet, kommersialism och passivitet. Vi arbetar med kurser, försöker driva opinion och samverkar med föreningar i Angered i nordöstra Göteborg.

Styrelsen 2016: Göran  Byhlin (personalrepr.) Ann Lundgren (ordf.), Gunnar Westerling, Ann Ighe, Lars  Gustafsson, Ulla Holmlid, Ebba Hermelin Styrelsen 2016: Göran Byhlin (personalrepr.) Ann Lundgren (ordf.), Gunnar Westerling, Ann Ighe, Lars Gustafsson, Ulla Holmlid, Ebba Hermelin

Vi vill inspirera till kritiskt tänkande, samhällsengagemang och internationell solidaritet. Vi öppnar dörrar till utbildning och arbete genom ämnesövergripande studier och kurser i estetiska ämnen.
På våra kurser har du möjlighet att få grundskole- eller gymnasiebehörighet – eller bara studera för att det är kul!

Folkhögskoleföreningen i Angered

Verksamheten genomsyras av arbetarrörelsens värderingar och ett stort samhällsengagemang som grundar sig på begrepp som demokrati, solidaritet, jämlikhet och rättvisa. 
Folkhögskolan i Angered drivs av Folkhögskoleföreningen i Angered som är en ideell förening.

Folkhögskolan har för närvarande drygt 250 studerande och erbjuder kurser på fyra olika platser i Angered. Skolans största enhet finns i Hammarkullen. Där finns allmänna behörighetsgivande kurser på grund- och gymnasienivå, Sfi på C och D-nivå samt etableringskurser. Skolan erbjuder också förberedande musikutbildning, konstkurs, skrivarkurs och teaterkurs, några av dessa i samarbete med Göteborgs universitet. 

Ögonblick från avslutningen 2016:

Sommaravslutning 2016