Policys för Folkhögskolan i Angered

OM FOLKHÖGSKOLAN I ANGERED

Vi vill vara en motkraft till ojämlikhet, kommersialism och passivitet. Vi arbetar med kurser, försöker driva opinion och samverkar med föreningar i Angered i nordöstra Göteborg.

Medlemmar ur Folkhögskoleföreningen i Angereds styrelse 2018. Medlemmar ur Folkhögskoleföreningen i Angereds styrelse 2018.

Vi vill inspirera till kritiskt tänkande, samhällsengagemang och internationell solidaritet. Vi öppnar dörrar till utbildning och arbete genom ämnesövergripande studier och kurser i estetiska ämnen.
På våra kurser har du möjlighet att få grundskole- eller gymnasiebehörighet – eller bara studera för att det är kul!

Folkhögskoleföreningen i Angered

Verksamheten genomsyras av arbetarrörelsens värderingar och ett stort samhällsengagemang som grundar sig på begrepp som demokrati, solidaritet, jämlikhet och rättvisa. 
Folkhögskolan i Angered drivs av Folkhögskoleföreningen i Angered som är en ideell förening.

Folkhögskolan har för närvarande drygt 300 studerande och erbjuder kurser på fyra olika platser i Angered. Skolans största enhet finns i Hammarkullen. Där finns allmänna behörighetsgivande kurser på grund- och gymnasienivå, Sfi på A, B, C och D-nivå samt etableringskurser. Skolan erbjuder också förberedande musikutbildning, konstkurs, skrivarkurs och teaterkurs, några av dessa i samarbete med Göteborgs universitet.