FÖRENINGEN STÖDNÄTET

Föreningen Stödnätet är en ideell förening som riktar sig till kvinnor, barn och ungdomar från alla kulturer och religioner.
Tillsammans med Stödnätet bedriver vi utöver "Svenska från dag ett" också en halvtidskurs för kvinnor som har behov av samhällsorientering, datakunskap och språklig träning.  

​​​​​​​SVENSKA FRÅN DAG ETT: