ANGEREDS TEATERSKOLA

För dig som vill utveckla dig som skådespelare!

Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs där målet är att din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen under två terminer.

Teater bygger på samarbete och vi lägger stort fokus på din kreativitet och samspel med dina klasskamrater. Under handledning av professionella lärare arbetar du i olika block med grundläggande träning i improvisation och sceniska projekt.

Efter genomförd kurs ska du ha utvecklat din:

·       förmåga att ge och ta emot impulser, bejaka
·       förmåga att observera och fantisera
·       medvetenhet om din kropps och rösts möjligheter och uttryckspotential
·       förmåga att göra en rollanalys: att driva inre/yttre hinder, vilja, medel och aktion
·       förmåga att kunna gestalta utifrån manus och regi
·       förmåga att uttrycka ditt personliga sceniska uttryck som skådespelare
·       förmåga att diskutera och analysera din egen och andras skapandeprocess
·       förmåga till självinsikt och ett vidgat intresse för sceniskt arbete
·       förståelse för motspelarens och ensemblens betydelse
·       kunskap om teaterns historia och funktion i samhället
·       kunskap om olika sceniska framställningsprocesser
·       förståelse för hur du kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen
Vi riktar oss främst till dig som redan har ett intresse för skådespeleri och vill bli stärkt i ditt fortsatta skådespeleri. Du som kanske vill förbereda dig för prov och antagning till studier på skådespelarprogrammet eller söka arbete direkt.
Eftersom teater innebär mycket textarbete behöver du ha Svenska Grund för att du ska kunna ta till dig studierna. 

Ansök senast 15 maj. 
Därefter får du kallelse och instruktioner per mail till vårt antagningsprov 17 eller 18 maj.
Kursen görs i samarbete med Angereds Teater. 

Läsårstider 2018/19
ht 2018: 15  aug- 18 dec
vt 2019: 9 jan- 9 juni

Du behöver inte ha fullständig gymnasiebehörighet (du har företräde till folkhögskolans gymnasiekurser om du vill läsa upp allmänna ämnen efter kursen). Från 18 år och uppåt. 

Antagning
Efter att du ansökt kallas du till antagningprov där vi kommer att bedöma din förmåga att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet, vilket bl. a innebär hur din förmåga att fysiskt gestalta, din lust till kommunikation och lyhördhet att ta instruktioner och göra en text till din, ser ut.

  Huvudlärare på Angereds Teaterskola är Jakob Tamm, utbildad till skådespelare vid Drama Centre London. Som skådespelare har han arbetat på bland andra Göteborgs Stadsteater, Stockholms Stadsteater och Riksteatern.
  Sedan 2013 har Jakob också undervisat i scenframställning. Nu senast som huvudlärareSkara Skolscen.

  IMG_0391

  Om du har frågor om utbildningens upplägg, antagning m.m. så kontakta gärna kurssamordnare och lärare Mina Nadolski Friberg

  Angereds Teaterskola ligger på Triörgatan 1, Andra Stället, Angereds Teater.

  Varför valde Ali Jalal att gå på Angereds Teaterskola?
  Rasha Khoury berättar om vad som var bäst med Angereds Teaterskola!

  Redovisning textblock 2017: