ANGEREDS TEATERSKOLA

För dig som vill utveckla dig som skådespelare!

Angereds Teaterskola är en intensiv och grundläggande kurs där målet är att din kropp, röst, närvaro, uppmärksamhet, spontanitet och kreativitet utvecklas för scenen under två terminer.

loading...

Teater bygger på samarbete och vi lägger stort fokus på din kreativitet och samspel med dina klasskamrater. Under handledning av professionella lärare arbetar du i olika block med grundläggande träning i improvisation och sceniska projekt.På våren medverkar du i en offentlig produktion på Angereds Teater.

Efter genomförd kurs ska du ha utvecklat din:
·       förmåga att ge och ta emot impulser, bejaka
·       förmåga att observera och fantisera
·       medvetenhet om din kropps och rösts möjligheter och   uttryckspotential
·       förmåga att göra en rollanalys: att driva inre/yttre hinder, vilja, medel och aktion
·       förmåga att kunna gestalta utifrån manus och regi
·       förmåga att uttrycka ditt personliga sceniska uttryck som skådespelare
·       förmåga att diskutera och analysera din egen och andras skapandeprocess
·       förmåga till självinsikt och ett vidgat intresse för sceniskt arbete
·       förståelse för motspelarens och ensemblens betydelse
·       kunskap om teaterns historia och funktion i samhället
·       kunskap om olika sceniska framställningsprocesser
·       förståelse för hur du kan utvecklas vidare inom de ämnen som ingår i kursen

Vi riktar oss främst till dig som redan har ett intresse för skådespeleri och vill bli stärkt i ditt fortsatta skådespeleri. Du som kanske vill förbereda dig för prov och antagning till vidare studier eller söka arbete direkt. Eftersom teater innebär textarbete behöver du ha Svenska Grund för att du ska kunna ta till dig studierna. 

Kursen görs i samarbete med Angereds Teater. 

Läsårstider 2019/20
ht 2019: 14  aug- 17 dec
vt 2020: 9 jan- 3 juni

Du behöver inte ha fullständig gymnasiebehörighet (du har företräde till folkhögskolans gymnasiekurser om du vill läsa upp allmänna ämnen efter kursen). Från 18 år och uppåt. 

Antagning
KURSSTART 14 AUGUSTI 2019
Digital ansökan kommer ut i januari på denna sida. Fyll i den. Därefter kallas du till antagningsprov. Där kommer vi att bedöma din förmåga att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet. Vi tittar bland annat på hur din förmåga att fysiskt gestalta ser ut, hur din lust till kommunikation och förmåga att ta instruktioner och göra en text till din, ser ut.

Huvudlärare på Angereds Teaterskola är Jakob Tamm, utbildad till skådespelare vid Drama Centre London. Som skådespelare har han arbetat på bland andra Göteborgs Stadsteater, Stockholms Stadsteater och Riksteatern.
Sedan 2013 har Jakob också undervisat i scenframställning, bl.a. som huvudlärareSkara Skolscen.

 

IMG_0391

Om du har frågor om utbildningens upplägg, antagning m.m. så kontakta gärna kursamordnare Mina Nadolski Friberg, utbildad vid bl.a. Göteborgs Universitet, drama-och litteraturvetenskap 3 år, YH-kulturprojektledning 2 år samt 1 år Ecole Philippe Gaulier, London, skådespelarutb.
Vi bjuder också in gästpedagoger, gör många studiebesök samt samarbetar med Valand Filmhögskola och samverkar med skådespelarprogrammet vid Högskolan för scen och musik. 

Varför valde Ali Jalal att gå på Angereds Teaterskola?
Rasha Khoury berättar om vad som var bäst med Angereds Teaterskola!

Angereds Teaterskola ligger på Triörgatan 1, Andra Stället, Angereds Teater.