Angereds Författarskola

Kursen för dig som vill skriva och utveckla ditt skrivande tillsammans med andra.

Vi tar skrivande på allvar. Vi dyker ned i ett år av intensivt skrivande och läsande. Vi får besök av författare. Vi arrangerar och medverkar i uppläsningar. Vi publicerar oss. Vi delar det viktigaste av det viktigaste med varandra i ett tryggt rum. Vi utvecklar oss som skrivande och som människor –  som skrivande människor. Vi tror att våra tankar och erfarenheter kan bli till litteratur.
Vi är Angereds Författarskola.

Grunden för kursen utgörs av textsamtalen, då vi läser varandras texter, ger får respons på dem. Dessa samtal görs under ledning av lärare som alla är etablerade författare. Vi läser också annan litteratur, samtalar om texter och skrivande, möter författare, arbetar med skrivövningar, går på föreläsningar, arrangerar och medverkar i uppläsningar.

Vi har schemalagda träffar varannan vecka, men det är viktigt att du är förberedd på att kursen går på heltid och att du förväntas
lägga ner motsvarande tid. En stor del handlar således om egen läs- och skrivtid.

Den största delen av kursen går ut på samtal om dina och dina kurskamraters texter. Samtliga textsamtal är obligatoriska och det
är mycket viktigt att du som är antagen är närvarande vid varje träff.

Det finns även viss möjlighet att i samband med skrivarkursen komplettera allmänna ämnen för högskolebehörighet.
Kursen är studiemedelsberättigad.

Läsåret 2017/18 
21 aug- 15 dec / 8 jan- 8 juni

Kursen ges i samverkan med Akademin Valand vid Göteborgs universitet och du kommer att få träffa gästlärare från Litterär gestaltning.

Huvudlärare på Angereds Författarskola är:

Jesper Brygger är poet, författare och översättare, han har publicerat flera diktsamlingar i Danmark. Jesper är även verksamhetsledare för Göteborgs  Litteraturhus i Lagerhuset.
Han har även översatt Khashayar Naderehvandis (lärare vid Konsntärligt skrivande, men nu tjänstledig)  diktbok "Rosenfingrede daggry",  Karin Bryggers "Efter blomst & system" samt Johan Jönssons "Efter arbetsschema" till danska. 

Foto: Christian Cavallin

Elise Ingvarsson är poet och författare, hon har vuxit upp i Borås men bosatt i Göteborg. Hon har gått på Nordiska folkhögskolans skrivarlinje och Litterär Gestaltning på Göteborg Universitet. Hon har även skrivit kritik och arbetat med Ord & Bild. Hon debuterade 2005 med diktsamlingen "Beror skrymmande på" som tilldelades Katapultpriset året därpå, den följdes upp av ett "Ett förslag" 2009 och 2013 kom ut med sin senaste diktsamling "Fem minuter av ditt liv".