SPRÅK OCH SAMHÄLLE 2

Allmän kurs på grundnivå

Kursen vänder sig till dig som har svenska som andraspråk och har påbörjat studier på grundskolenivå.

Du läser svenska som andraspråk, samhällskunskap, naturkunskap, historia, matematik, engelska och data. Matematik och engelska kan du läsa på din nivå, grund eller gymnasienivå. Ofta studerar vi i Tema, då vi läser olika ämnen samtidigt. Ett tema kan handla om till exempel politik, demokrati, mat, miljö eller hälsa. Studiebesök och utflykter är vanligt på våra allmänna kurser .

Som vuxenstuderande på folkhögskola, har du stora möjligheter att påverka och ta ansvar för dina studier. Genom att samarbeta i olika grupper, lär du av och med dina kurskamrater. Deltagare och lärare planerar delar av kursen tillsammans.

Studierna kan ge grundskolekompetens och behörighet att studera på kurser och yrkesutbildningar på gymnasienivå. Du får då intyg om dina kunskaper i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska.

-
Läs mer om Fartun Ahmad, snart färdig med sin grundskolebehörighet:

Hitta hit:

Funderar du över nästa steg i din framtid?

Läsåret 2017/18 
Ht: 21 aug- 15 dec
Vt: 8 jan- 8 juni                   

Materialavgift
500 kr/termin på allmän kurs

FiA BLADET, tidningen som görs av studenterna själva: