SPRÅK & SAMHÄLLE

ALLMÄN KURS PÅ GRUNDNIVÅ

Kursen vänder sig till dig som vill läsa in grundskolan och till dig som vill läsa svenska (SAS grund) på grundskolenivå. Du saknar godkänt betyg i svenska från grundskolan, har Sfi D eller motsvarande.
Du läser svenska som andraspråk, samhällskunskap, naturkunskap och historia på grundskolenivå. Dessutom studerar du matematik och engelska på din nivå, grund eller gymnasienivå.

Fartun Ahmad läser på Språk & Samhälle, läs mer här Fartun Ahmad läser på Språk & Samhälle, läs mer här

Ofta studerar vi i Tema, då vi läser olika ämnen samtidigt. Ett tema kan handla om till exempel politik, demokrati, mat, miljö eller hälsa. Studiebesök och utflykter är vanligt.

Som vuxenstuderande på folkhögskola, har du stora möjligheter att påverka och ta ansvar för dina studier. Genom att samarbeta i olika grupper, lär du av och med dina kurskamrater. Deltagare och lärare planerar delar av kursen tillsammans.

Studierna kan ge grundskolekompetens och behörighet att studera på kurser och yrkesutbildningar på gymnasienivå. Du får då intyg om dina kunskaper i svenska som andraspråk, samhällskunskap, matematik och engelska.

Läsåret 2018/19
Höstterminen 2018: 15 aug-18 dec 
Vårterminen 2019: 9 jan- 9 juni

Materialavgift
500 kr/termin 

Här kan du också få studie- och yrkesvägledning:

Hitta hit: