GLOKALA SAMHÄLLSSTUDIER 2

Allmän kurs på gymnasienivå.

Kursen riktar sig till dig som har 1-2 års studier på gymnasium eller folkhögskola (gymnasienivå).

Studierna kan ge grundläggande behörighet till studier på högskola eller yrkeshögskola. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att förstå, påverka och engagera dig i globala och lokala samhällsfrågor. Kursen vill inspirera till engagemang och aktivt arbete i föreningar, folkrörelser och politiska organisationer. 
För dig som vill utveckla din kompetens inför vidare globala studier ger kursen en mycket god grund att stå på. Studierna sker tematiskt och redovisas bland annat genom fördjupningsarbeten och artiklar i skolans tidning FiA-Bladet. 
Matematik och engelska kan du läsa på din nivå, grund eller gymnasienivå.

-

Hitta hit:

Varför började Mikaela och Muhammed på Glokala Samhällsstudier?

Funderar du över nästa steg i din framtid?

FiA BLADET görs av deltagarna själva på Glokala Samhällsstudier:

Terminstider
Vt 2017  9 jan- 9 juni 

Läsåret 2017/18 
21 aug- 15 dec / 8 jan- 8 juni
 
Materialavgift
500 kr/termin Allmän kurs