DISTANS- ALLMÄN KURS GYMNASIENIVÅ 

Samhälle Distans: SamDis

Här läser vi allmän kurs på distans. Vi använder Google classroom, har tre fysiska träffar per termin och arbetar i små basgrupper med lärarstöd. Vi arbetar ämnesintegrerat även i denna kurs.

Kursen riktar sig till dig som:

  • är klar med alla ämnen i grundskolan
  • är van vid datorer och sociala media 
  • har viss studievana och vana vid att arbeta  självständigt
  • vill göra klart din gymnasiebehörighet 
Studierna kan ge grundläggande behörighet till studier på universitet eller yrkeshögskola. Kursen fokuserar på samhällsfrågor och möjligheterna som vi har att påverka och engagera oss globalt och lokalt. Vi vill inspirera till engagemang och aktivt arbete i föreningar, folkrörelser och politiska organisationer.

Grundläggande behörigheter:

Svenska/ Svenska som andraspråk  1, 2, 3
Engelska 5, 6
Matematik 1b + 2b
Samhällskunskap 1a1 + 1a2
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Kurstider:
Vårterminen 2019 9 januari- 5 juni 

Studietakt:
Heltid 100%
Studietid:

1-3 år

Studieform:
Studierna sker tematiskt och redovisas bland annat genom textinlämningar, chattinlägg, grupparbeten, och redovisningar.  Distansstudier ställer höga krav på självdisciplin, motivation och självständighet.
 Du studerar via nätet och behöver därför ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, webbkamera samt hörlurar och mikrofon. Studierna kräver att du ska kunna vara uppkopplad varje dag, fem dagar i veckan. Mycket av skolarbetet kan dock ske utan att du är uppkopplad.
 Vi arbetar med Google Classroom och Google Hangout så du behöver tillgång till Gmail för att gå kursen. Vi kommer också att ha några närträffar under terminen, som förläggs fredag-lördag.    

Studiefinansiering:
Kursen berättigar till studiemedel. Kontakta Centrala studiestödsnämnden (CSN) för information och hjälp.
 
Antagning:
För att bli antagen saknar du högskolebehörighet. Vi tar också särskild hänsyn till om du har ett konkret och tydligt behov av flexibla distansstudier till exempel om du är utlandsboende, har småbarn hemma, osäkert deltidsarbete eller liknande.
Om följande kriterier är uppfyllda blir du antagen:
– Det finns lediga platser på kursen.
– Dina saknade kärnämnen räcker för att fylla den studietid du behöver för att få behörighet till högre studier.
– Du bedöms ha mycket konkreta och tydliga behov av flexibla distansstudier
 
Om du uppfyller kraven men ändå inte blir antagen står du kvar som reserv, det betyder att du kan bli antagen om någon avbryter sina studier under de första veckorna. Din ansökan är inte automatiskt med i framtida antagningar, du måste skicka in en ny ansökan för varje ny termin och då görs en ny antagningsprocess.

Kostnader:
Undervisningen är avgiftsfri, men du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial som kursen kräver. Skolan tar ut en obligatorisk materialavgift för kursen på 500 kr.

Sista ansökningsdatum:
15 nov 2019 för kursstart 9 jan 2019

Kontaktpersoner:
Om du funderar på distansstudier får du gärna kontakta oss eller besöka oss:
Albert Aliti           albert.aliti.ang@folkbildning.net
Elin Forsgren       elin.forsgren.ang@folkbildning.net