ALLMÄN kurs - inriktning utemiljöskötsel

En grundläggande yrkesutbildning.  

Tycker du om att arbeta utomhus? 
Vill du lära dej sköta parker, planteringar och utemiljöer i våra bostadsområden? 
Vill du kunna beskära träd, hantera gräsklippare, grästrimmer och röjsåg? 
Vill du studera allmänna ämnen på grundskole- eller gymnasienivå på hälften av tiden?

loading...

Målet med kursen är att du direkt efter genomförd utbildning ska kunna gå ut i arbete på något bostadsbolag eller hos annan entreprenör som arbetar med utemiljöskötsel.
Kursen ger dig möjlighet att även få behörighet i svenska;
Svenska som andraspråk grund eller Svenska som andraspråk 1 /Svenska 1 på gymnasienivå.
Du kan också välja att fortsätta studera på Allmän kurs på grundskole- eller gymnasienivå för att sedan kunna gå vidare till gymnasiestudier eller få grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Antagningsvillkor: För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Du kommer att kallas till intervju i slutet maj. Du ska vara klar med Sfi D. 

Ämnen som ingår på grundskolenivå:
Svenska som andraspråk G, Samhällskunskap
Gymnasieämnen som ingår:
Svenska/ Svenska som andraspråk  1
Samhällskunskap 1a1 
Naturkunskap 1a1
Historia 1a1

Yrkesämnen som ingår:
Skötsel av utemiljöer
Beskärning av häckar och buskar
Marklära
Fordon och redskap.

LÄSÅRET 2018/19 
HÖSTTERMINEN 2018: 15 aug- 18 dec
VÅRTERMINEN 2019: 9 jan- 5 juni
Materialavgift
500 kr/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.

Kursen är på Angereds gård 1:

Kontakt:
Lärare Elsa Berglund
031-381 08 17
elsa.berglund.ang@folkbildning.net

FiA BLADET - tidningen som görs av deltagarna själva