ALLMÄN kurs- inriktning utemiljöskötsel

En grundläggande yrkesutbildning.

Tycker du om att arbeta utomhus? 
Vill du lära dej sköta parker, planteringar och utemiljöer i våra bostadsområden? 
Vill du kunna beskära träd, hantera gräsklippare, grästrimmer och röjsåg? 
Vill du studera allmänna ämnen på gymnasienivå på hälften av tiden?

loading...

Målet med kursen är att du direkt efter genomförd utbildning ska kunna gå ut i arbete på något bostadsbolag eller hos annan entreprenör som arbetar med utemiljöskötsel.
Kursen ger dig möjlighet att även få behörighet i Sva1/Sv 1.
Du kan också välja att fortsätta studera på Allmän kurs på gymnasienivå på skolan i Hammarkullen för att få grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.

Antagningsvillkor: För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Du kommer att kallas till intervju i slutet maj. Du ska vara klar med Sv G/Sva G. 

Gymnasieämnen som ingår:
Svenska/ Svenska som andraspråk  1
Samhällskunskap 1a1 
Naturkunskap 1a1
Historia 1a1

Yrkesämnen som ingår:
Skötsel av utemiljöer
Beskärning av häckar och buskar
Marklära
Fordon och redskap.

LÄSÅRET 2018/19 
HÖSTTERMINEN 2018: 15 aug- 18 dec
VÅRTERMINEN 2019: 9 jan- 5 juni
Materialavgift
500 kr/termin. Avgiften täcker en del kursmaterial, kopiering samt försäkring.

Kursen är delvis på Angereds gård 1:

...och även på Hammarkulletorget 61:

Kontakt:
Lärare Elsa Berglund
031-381 08 17
elsa.berglund.ang@folkbildning.net

FiA BLADET - tidningen som görs av deltagarna själva