ALLMÄN kurs GYMNASIENIVÅ 

Alla kurser på gymnasienivå ger dig chans att studera 1-3 år för att läsa in behörighet till högskola och universitet eller yrkeshögskola.

Du kan välja gymnasienivå utifrån:

Kultur och Samhälle: KulSam

Här har vi fokus på samtalet, att producera olika typer av texter, vi testar olika kulturformer och tränar studieteknik och studievana.
Sök hit om du inte har läst gymnasiet tidigare.  
Obs! Löpande antagning. Sökande tas emot i mån av plats. 

Litteratur och Samhälle: LitSam

Här har vi fokus på läsande och litteratur, vi arbetar mycket utåtriktat med olika kulturformer kopplade till idé- och lärdomshistoria och berättandets natur.
Sök hit om du har läst vissa gymnasiekurser och satsar på lägst yrkeshögskolekompetens. 

Demokrati och Samhälle: DemSam

Här har vi fokus på att förstå och påverka samhällsfrågor ur såväl globalt som lokalt perspektiv. Vi arbetar med olika teorier och metoder som tränar det akademiska skrivandet. Sök hit om du har läst ett flertal gymnasiekurser, vill förbereda dig för högskolestudier och vill satsa på högskolekompetens. 

Samhälle Distans: SamDis

Här läser vi allmän kurs på distans. Vi använder Google classroom, har tre fysiska träffar per termin och arbetar i små basgrupper med lärarstöd. Vi arbetar ämnesintegrerat även i denna kurs.   

Grundläggande behörigheter:
Svenska/ Svenska som andraspråk  1, 2, 3
Engelska 5, 6
Matematik 1b + 2b
Samhällskunskap 1a1 + 1a2
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Historia 1a1

Antagningsvillkor: För att kunna söka kursen måste du ha fyllt 18 år (eller åtminstone fylla 18 året du börjar läsa). Du kommer att kallas till intervju i slutet maj.
Löpande antagning. Sökande tas emot i mån av plats. Sökande under sommaren kontaktas efter 6 augusti.  

VÅRTERMINEN 2019: 9 jan- 5 juni
HÖSTTERMINEN 2019: 14 aug- 17 dec
Materialavgift
500 kr/termin Allmän kurs

Funderar du över nästa steg i din framtid?

FiA BLADET - tidningen som görs av deltagarna själva

Hammarkulletorget 61- här finns vi.