Skolans skyddsombud

Kina Thorsell - tfn 0727-29 79 19 arbetsgivare

Daniel Lakso - tfn 0703-74 35 74 arbetsgivare

Cesar Jbejli - tfn 0702-70 07 18 lärare (Förbundet
Folkhögskollärarna)

Stefan Carlsson - tfn 0768-33 36 38 lärare (Förbundet Folkhögsk.)

Elin Forsgren - tfn 031-381 08 04 lärare (Förbundet Folkhögsk.)