STUDERANDES RÄTTIGHETER

Personalen och Folkhögskolan i Angereds styrelse har arbetat fram och beslutat om dina rättigheter och skyldigheter som studerande (studeranderättslig standard).
 
Alla folkhögskolor måste ha detta dokument, det har Folkbildningsrådet beslutat.

Studerandes rättigheter 2017-2018 gäller för dig som studerar på en kurs, som pågår 15 dagar eller längre. Den gäller inte för sfi-studerande eller deltagare i projekt och uppdragsutbildningar. 

Lite om innehållet:

  • Tillgänglighet
  • Vilket stöd du kan få om du har någon funktionsnedsättning eller inte kan så bra svenska
  • Skolans drog-och alkohol policy
  • Intyg, behörigheter och studieomdömen
  • Närvaroregler och rapportering till CSN
  • Försäkringar
  • Vad som gäller om du bryter mot våra regler
  • Hur du ska göra om det blir en konflikt mellan dig och skolan
  • Vilket inflytande du har som deltagare och dina rättigheter

ANMÄLAN
Om du är missnöjd med din situation på skolan ska du i första hand prata med dina klasslärare, i andra hand vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte anser dig ha blivit lyssnad på eller förstådd kan du anmäla ärendet till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd. Mer information om hur du gör en anmälan finns här.