FÖR STUDERANDE OCH SÖKANDE

Att studera hos oss

Som deltagare på folkhögskola har du stort inflytande över dina studier. Därför beslutar vi en del gemensamt, lärare och deltagare, när kursen har startat. Vi tycker att det är viktigt att vi påverkas av er som går här. Samhället påverkar oss också hela tiden och därför försöker vi ta in det i skolstudierna. De olika ämnena (på de allmänna kurserna) påverkas därför av olika teman som vi väljer varje termin, som hänger ihop med temat.

 

Materialavgift
För att kunna börja en kurs som du har kommit in på så måste du i förväg betala in materialavgiften på 500 eller 1000 kr. Du får en inbetalningsavi i början på terminen.

Du kan också SWISHA direkt till skolans konto: 123 602 69 75
Avgiften används till

  •  studiebesök
  • deltagarförsäkring
  • studiematerial/konstmaterial
  • utskrifter och kopiering.

Allmänna kurserna/Angereds Teaterskola/
Konstnärligt Skrivande: 500 kronor/termin.

Konsten i samhället/The Music College: 1000 kronor/termin.

 
Läsårstider
Höstterminen 2017 21 aug - 15 dec - Höstlov v 44 .
Vårterminen 2018 8 jan - 8 juni  - Februarilov v. 7, Påsklov v. 14.

 
CSN
Alla våra kurser är studiemedelsberättigade (förutom SFI).

FRÅNVARO

Policys Folkhögskolan i Angered