Studie- och yrkesvägledning

FÖR STUDERANDE OCH SÖKANDE

Att studera hos oss

Som deltagare på folkhögskola har du stort inflytande över dina studier. Därför beslutar vi en del gemensamt, lärare och deltagare, när kursen har startat. Vi tycker att det är viktigt att vi påverkas av er som går här. Samhället påverkar oss också hela tiden och därför försöker vi ta in det i skolstudierna. De olika ämnena (på de allmänna kurserna) påverkas därför av olika teman som vi väljer varje termin, som hänger ihop med temat.

 

Materialavgift
För att kunna börja en kurs som du har kommit in på så måste du i förväg betala in materialavgiften på 500 eller 1000 kr. Du får en inbetalningsavi i början på terminen.

Du kan också SWISHA direkt till skolans konto: 123 602 69 75
Avgiften används till

  •  studiebesök
  • deltagarförsäkring
  • studiematerial/konstmaterial
  • utskrifter och kopiering.

Allmänna kurserna/Angereds Teaterskola/
Angereds Författarskola: 500 kronor/termin.

Konsten i samhället/The Music College: 1000 kronor/termin.

 
Läsårstider
Vårterminen 2018
Februarilov v. 7
Påsklov v. 14
8 jan - 8 juni

LÄSÅRET 2018/19 
Höstterminen 2018 15 aug-18 dec 
Vårterminen 2019 9 jan- 5 juni

 
CSN
Alla våra kurser är studiemedelsberättigade (förutom SFI).

FRÅNVARO

Policys Folkhögskolan i Angered