Lärandets torg

Lärandets torg Hammarkullen syftar till att skapa en ökad och långsiktig samverkan på Hammarkulletorget mellan utbildningsanordnare, Arbetsförmedling, andra myndigheter och arbetsgivare för att underlätta att kvinnor och män från Nordost som står långt från arbetsmarknaden närmar sig den – antingen genom utbildning, anställning, praktik eller starta eget företag. 

Projektets samverkanspartersamverkansparter är Folkhögskolan i Angered,
Hammarkullen Folkets Hus, Göteborgs Universitet, Chalmers, GöteborgsLokaler, SDF Angered,
Angeredsgymnasiet och Arbetsförmedlingen.