Folkhögskolor – för jämlik utbildning och hälsa

Sedan 2013 har vi varit med i ett projekt som finansierats av Västra Götalandsregionen där fokus har varit hälsa speciellt riktat till folkhögskoledeltagare. 
Projektet avslutades med en slutkonferens på Hjälmareds folkhögskola i juni 2016.
Men vi fortsätter förstås att på olika sätt arbeta med hälsa i vår ordinarie verksamhet.

Hälsoprojekt på Hjälmareds Fhsk